Aarhus Universitets segl

Erling Hammershaimb (1904-1994)

Rektor Erling Hammershaimb i marts 1965. Udsnit af foto. Klik på billedet og se hele optagelsen.

Erling Hammershaimb blev mag.art. i semitisk filologi i 1936, var derpå undervisningsassistent ved Københavns Universitet, blev dr.phil. i 1941, og i 1942 blev han ansat ved Aarhus Universitet som docent i gammeltestamentlig eksegese; fra 1945 og frem til 1963 var han professor i faget, hvorefter han indtil 1974 fungerede som professor i semitisk filologi. Erling Hammershaimb var rektor for Aarhus Universitet 1963-1967. Erling Hammershaimb og Johannes Munck konstituerede sig 4. februar 1942 som Det Teologiske Fakultet.

Fra Aarhus Universitets Studenterhaandbog 1942, side 74. (Fotograf ukendt).