Aarhus Universitets segl

Indvielsen af Edmund Kleinhans og Hortense Gstöttners Haandbibliotek for Sprogvidenskab

Den 8. december 1935 indviedes Edmund Kleinhans og Hortense Gstöttners Haandbibliotek for Sprogvidenskab - i daglig tale i samtiden 'Kleinhans-Gstöttner-Samlingen' og senere bare 'Kleinhans-Samlingen'.

Ved indvielsen blev der holdt taler af overbibliotekar ved Statsbiblioteket Vilhelm Grundtvig, rektor Ernst Frandsen, professor, dr.phil. Holger Pedersen (Københavns Universitet) og "Eforen for Kleinhans-Gstöttner-Samlingen", docent, dr.phil. Louis Hjelmslev.

Allerede i 1919 havde den schweitsiske lingvist og pianist Edmund Kleinhans besluttet, at hans omfattende sprogvidenskabelige bogsamling skulle testamenteres til Holger Pedersen, hvilket denne ikke vidste noget om før efter Kleinhans' død. Nu forholdt det sig sådan, at Holger Pedersen var en bekendt af såvel Louis Hjelmslev, docent i lingvistik ved Aarhus Universitet fra 1934, som af Hortense Gstöttner (Kleinhans' mangeårige kammerat og moderlige beskytter), og Pedersen og Gstöttner enedes om at lade donationen gå til landets nye universitet - også med den kendsgerning i baghovedet, at Kleinhans altid havde sværmet for Danmark.

Ikke blot Lingvistiks, men også andre AU-fags biblioteksmæssige grundlæggelse og/eller udbygning har i en tidlig fase nydt betydelig støtte i form af omfattende bogdonationer fra ekstern side. Det gælder fx Jura, som i 1944 modtog afdøde professor, dr.jur. h.c. Frantz Dahls (1869-1937) betydelige juridiske bogsamling, og Kunsthistorie, som i 1950'erne fik overdrager afdøde lektor Ove Jørgensens efterladte kunsthistoriske bibliotek. De tre donationer omfattede i alt ca. 14.000 bind.