Aarhus Universitets segl

Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)

Hans Hartvig Seedorff Pedersen havde udgivet sine debutdigte i 1916. Det var en samling med titlen Vinløv og Vedbend, og adskillige skulle følge efter foruden et antal rejsebøger. Professor Sven Møller Kristensen skrev i Dansk Litteratur 1918-52 (1952), at "Seedorffs holdning er æstetikerens, skønhedsdyrkerens", og at han samtidig var glædens og sorgløshedens digter.

Om Seedorff Pedersen - der snart henlagde sit "Pedersen" - skrev digterkollegaen Tom Kristensen: "Kantaten lurer paa ham". Det var i 1925 og var nok ikke positivt ment. Med Møller Kristensens ord: "... spådommen slog til, idet Seedorff i 30erne blev en flittig og dygtig lejlighedsdigter med kantater til universiteter og hyldestdigte til kongen, Norden og diverse jubilæer".

I Kai Friis Møllers Skribenter og Bøger fra 1942 får Seedorff med grovfilen for "de Artigheder (...) hvormed han i sin Kantate til Aarhus Universitet opvarter "Tanken" og "Forskeren" (...) altsammen noble Følelser prompte leveret paa Bestilling, sirligt udtrykt i Klicheer, som ville gøre enhver Reproduktions-Anstalt Ære." (5. udg., 1955, s. 64).

Hvad angår det århusianske universitet, leverede Seedorff i øvrigt ikke blot den egentlige universitetskantate, som blev fremført ved indvielsen af Aarhus Universitets første bygning i 1933 (med musik af Johann Hye-Knudsen), men også det noget mere beskedne sangværk, som blev anvendt fem år tidligere, nemlig 11. september 1928 ved indvielsen af Universitetsundervisningen i Jylland.

Da Hans Hartvig Seedorff Pedersens kantatate blev præsenteret ved indvielsen af Aarhus Universitets første bygning, fremførte han selv recitativet. Takket være Statsbiblioteket er det lykkedes at få såvel Seedorff Pedersens indslag som store dele af dagens mange taler digitaliseret. Alle lydklippene vil på et senere tidspunkt blive præsenteret samlet, men der er ved linket herunder allerede nu mulighed for at høre Seedorff Pedersen fremføre omtalte del af sit eget værk.