Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)

På dette udsnit af et opstillingsfoto, som formentlig stammer fra en fest i anledning af Jeppe Aakjærs 60-årsdag i 1926, flankeres Hans Hartvig Seedorff Pedersen af forfatteren Johannes V. Jensen og sin hustru Spinnevinne (Karen Else Seedorff). Til højre stud.mag. Gustav Albeck, der tre årtier senere skulle blive professor i nordisk litteratur ved Aarhus Universitet. Billedet tilhører Universitetshistorisk Udvalg. Klik og forstør.
Digteren Hans Hartvig Seedorffs grav på Frederiksberg Kirkegård. Foto Universitetshistorisk Udvalg 20. februar 2011. Klik og forstør.

Hans Hartvig Seedorff Pedersen havde udgivet sine debutdigte i 1916. Det var en samling med titlen Vinløv og Vedbend, og adskillige skulle følge efter foruden et antal rejsebøger. Professor Sven Møller Kristensen skrev i Dansk Litteratur 1918-52 (1952), at "Seedorffs holdning er æstetikerens, skønhedsdyrkerens", og at han samtidig var glædens og sorgløshedens digter.

Om Seedorff Pedersen - der snart henlagde sit "Pedersen" - skrev digterkollegaen Tom Kristensen: "Kantaten lurer paa ham". Det var i 1925 og var nok ikke positivt ment. Med Møller Kristensens ord: "... spådommen slog til, idet Seedorff i 30erne blev en flittig og dygtig lejlighedsdigter med kantater til universiteter og hyldestdigte til kongen, Norden og diverse jubilæer".

I Kai Friis Møllers Skribenter og Bøger fra 1942 får Seedorff med grovfilen for "de Artigheder (...) hvormed han i sin Kantate til Aarhus Universitet opvarter "Tanken" og "Forskeren" (...) altsammen noble Følelser prompte leveret paa Bestilling, sirligt udtrykt i Klicheer, som ville gøre enhver Reproduktions-Anstalt Ære." (5. udg., 1955, s. 64).

Hvad angår det århusianske universitet, leverede Seedorff i øvrigt ikke blot den egentlige universitetskantate, som blev fremført ved indvielsen af Aarhus Universitets første bygning i 1933 (med musik af Johann Hye-Knudsen), men også det noget mere beskedne sangværk, som blev anvendt fem år tidligere, nemlig 11. september 1928 ved indvielsen af Universitetsundervisningen i Jylland.

Da Hans Hartvig Seedorff Pedersens kantatate blev præsenteret ved indvielsen af Aarhus Universitets første bygning, fremførte han selv recitativet. Takket være Statsbiblioteket er det lykkedes at få såvel Seedorff Pedersens indslag som store dele af dagens mange taler digitaliseret. Alle lydklippene vil på et senere tidspunkt blive præsenteret samlet, men der er ved linket herunder allerede nu mulighed for at høre Seedorff Pedersen fremføre omtalte del af sit eget værk.

 

 

Hans Hartvig Ssedorff-Pedersen foran mikronen 11. september 1933. Billedet stammer fra den film, hvormed Fotorama dokumenterede dagens festligheder. Se link til film længere oppe på siden.
Til højre for den hvidklædte kvinde sidder statsminister Thorvald Stauning, borgmester H.P. Christensen og Peter Skautrup, der var formand for Lærerforsamlingen ("Rektor").
Forside til Hans Hartvig Seedorffs sangværk til indvielsen af Universitetsundervisningen i Jylland 11. september 1928.
Titelblad til Hans Hartvig Seedorffs kantate til indvielsen af Aarhus Universitets første bygning 11. september 1933.