Aarhus Universitets segl

Skrivelse vedr. tiltrædelsesforelæsning 1947

Skrivelse fra den nyudnævnte musikprofessor Knud Jeppesen til Det Humanistiske Fakultets dekan, professor, dr.phil. Franz Blatt vedrørende tidspunkt for afholdelse af tiltrædelsesforelæsningen "Om Musikvidenskab". Man valgte at lade Jeppesen holde forelæsningen 6. marts - se invitationen. (Kopi  hos Universitetshistorisk Udvalg).