Aarhus Universitets segl

Lidt om Studenterrådet ved dets 75-års-jubilæum

Studenterrådet i Århus blev oprettet 11. februar 1932, hvor Universitetsundervisningen i Jylland havde færre end 150 studerende. I dag kendes Studenterrådet måske mest som en organisation, der beskæftiger sig med studerendes forhold over en bred kam, og enkelte forbinder vel også stadig navnet med 60’er-politisering, studenteroprør og 70’er-aktivisme. 

En slags aktivisme sås dog allerede i 1936, da der var aktioner under en nazistisk lærers forelæsninger. Man trampede i gulvet og bankede under bordet, så undervisningen druknede i larm. Og Studenterrådet forlangte at slippe af med den pågældende, som da heller ikke blev genansat.

Aktivisme var der også under besættelsen. Her startede den kreds af studenterrådsmedlemmer, som senere skulle producere det illegale blad Budstikken , med at trykke mindre ting ved hjælp af faciliteter, som befandt sig i Studenterrådets lokale. Under 29. august-urolighederne 1943 var det dog lige ved at gå galt, for tyskerne sporede det lidt specielle papir, som et opråb var trykt på, til Studenterrådets leverandør i Horsens. Studenterrådet og rektor havde i øvrigt flere sammenstød under besættelsen, idet rektor af forsigtighedshensyn søgte at afværge de protestaktioner, som Studenterrådet ønskede at iværksætte mod tyskernes overgreb. Rektor frygtede naturligvis ”norske tilstande” ( – i Oslo blev samtlige studenter i november 1943 arresteret og 700 af dem sendt til fangelejre i Tyskland).

I 1946 oprettede Studenterrådet Århusstudenternes Kursusvirksomhed, der – sagt uden mellemregninger - er blevet til Folkeuniversitetet i Århus, og i 1949 så Studenternes Bogimport dagens lys. Studenterrådet havde siden 1932 solgt billigt skrivemateriale og formidlet brugte filosofikumsbøger, men var nu så trætte af boghandlernes omregningskurser, at man besluttede selv at importere. Senere fik man ret til også at forhandle danske bøger - nu under navnet Akademisk Boghandel.

Studenterrådet har udgivet en årlig studenterhåndbog siden 1934 og en årsberetning siden ca. 1950 foruden en række blade: Den jydske Akademiker , AT , Montanus , Århus H samt Delfinen og har udgivet sangbogen In usum Delphini (1948) og gennem årene leveret diverse rapporter om studieforhold, fx den såkaldte ”frafaldsrapport” i 2000. 

Jobformidling havde ligesom afholdelse af et ”rusbureau” været faste opgaver siden starten, og det samme gjaldt boligformidling, som dog fra ca. 1950 ikke længere var lig med værelsesanvisning. For under indtryk af, at et stigende antal studenter giftede sig under studierne, tog Studenterrådet initiativ til opførelse af ”De studerendes bolighus”, der stod færdigt med studenterlejligheder på Gustav Wieds Vej 31 i 1952 – dog ikke med Studenterrådet som byggeherre, men med boligforeningen Ringgården i denne rolle.

Studenterrådet var hovedarrangør af Jubillefesten 1953, hvor universitetets 25-års-jubilæum blev fejret med stor festivitas, og hvor man påbegyndte indsamlingen til det studenterhus, som blev indviet 1964 – og hvor Studenterrådet nu har haft tag over hovedet i 43 år.

Styrelsesloven blev vedtaget i 1970 i kølvandet på studenteroprør og pres fra amanuenserne, og ved dens ikrafttræden året efter gled Studenterrådet ud af universitetets statutter – efter siden oprettelsen i 1932 at have haft officiel status som repræsentationsorgan for de studerende ved Aarhus Universitet.

Dette medførte stor utilfredshed, og rådet boykottede valgene til styrende organer, dog således at en konservativ minoritet faktisk deltog og blev indvalgt. For at henlede opmærksomheden på sit overordnede repræsentationskrav, men også på den indvalgte gruppes urepræsentativitet, forestod Studenterrådet – med Studenterfronten som spydspids - et antal besættelsesaktioner i foråret 1971. En af de borgerlige fraktioner skilte sig under navnet Moderate Studenter ud som selvstændig studenterorganisation, men opgav i 1999 sin selvstændighed og indgik atter i Studenterrådet, således at denne samlede organisation – i en hvad studenterpolitik angår afpolitiseret tid – kunne stå så meget stærkere end under opslitningen.  

Der kan naturligvis siges meget mere om Studenterrådets bedrifter gennem 75 år, og det vil der helt sikkert blive i en bog, som i anledning af jubilæet er under udarbejdelse, og som udkommer senere i år. Den er redigeret af Bjørn Kock Sørensen og Mikkel B. Hansen .