Aarhus Universitets segl

Om Studenterrådets segl

Studenterrådets årsberetning 1962-63 med delfinsegl (logo).

Hver uge modtager Universitetshistorisk Udvalgs sekretariat adskillige forespørgsler vedrørende universitetshistoriske emner. For nylig blev der for eksempel spurgt om, hvornår Studenterrådet ved Aarhus Universitet begyndte at anvende sit segl. Spørgeren havde konstateret, at det i hvert fald var i brug i den årlige Studenterhåndbog fra 1978 og fremad. Men blev det også anvendt tidligere? En lille - men langt fra udtømmende - undersøgelse er nu foretaget i den anledning, og på den baggrund kan følgende oplyses: Seglet blev formentlig ikke anvendt i studenterhåndbogen i årene forud for 1978, men en gennemgang af Studenterrådets årsberetninger viser, at det i hvert fald fandt anvendelse på 1962-63-beretningens omslag (herover) og på en del - men ikke alle - Studenterrådets årsberetninger herefter. Man bemærker, at seglet er væltet en anelse til siden i 1962-63, således at vandoverfladen/bølgerne ikke ligger vandret. Det kom de til året efter, som man kan se længere nede på denne side.

Hvornår seglet første gang optrådte på de kort,  som Studenterrådet udstedte og som gav adgang til brug af Studenternes Hus - se kort - vides ikke, men i 1970 var dette i hvert fald tilfældet.

Det i skrivende stund (medio november 2007) tidligst dokumenterede eksempel på seglets forekomst er imidlertid omkring 1950. På det tidspunkt prydede seglet nemlig de mærkater, som klistredes bag på årskort tilhørende studenter, som havde betalt deres tokrone eller - lidt senere - femkrone til Studenterrådet. Se mærkat.

Når der ikke umiddelbart kan svares mere præcist, skyldes det, at Universitetshistorisk Udvalgs samling af materiale vedrørende Studenterrådet slet ikke er fuldstændig, hvad angår for eksempel årsberetninger. Korrektioner og uddybninger modtages med taknemmelighed - og meget gerne sammen med materiale, som dokumenterer forholdene vedr. seglet.

Studenterrådets segl er naturligvis inspireret af og stærkt beslægtet med Aarhus Universitets delfin og anker-segl, der oprindelig blev skabt i 1934, og adskillige organisationer og foreninger ved Aarhus Universitet indførte da også delfinen og havet som elementer i deres segl - ofte sammen med ankeret.

Et gammelt prægestempel er dukket op i 2008 - efter at ovenstående er nedfældet.