Aarhus Universitets segl

Studenterrådet henvender sig til amtet 1983

   

(Tilhører Universitetshistorisk Udvalg).

1983-skrivelsen herover blev underskrevet af Studenterrådets sekretær for boliger og fysisk planlægning, stud.mag. Jens Andresen. Da Universitetshistorisk Udvalg i oktober 2009 bad selvsamme Andresen - nu ph.d. og lektor ved Institut for Forhistorisk Arkæologi - om en kommentar, lød den sådan:

"For det første kom Aarhus Universitets ledelse Svend Aukens fredning af kolonihavegrunde i forkøbet. Så havde det været en snes år senere, ville det ikke have kunnet lade sig gøre at fjerne kolonihaverne. For det andet kan vi jo se, at der skulle gå henved 25 år, før stridens kærne  - kolonihavegrunden - endelig blev bebygget. I den forløbne tid har der åbenbart ikke har været behov for at få haverne fjernet. Århus Amtsråd må derfor siges at være ført bag lyset af Aarhus Universitets ledelse i 1983, hvilket vi allerede dengang i Studenterrådet havde en klar opfattelse af. Hele øvelsen gik fra universitetets side ud på at få fodfæste på den vestlige side af Langelandsgade. Det var kasernearealet mm., man i virkeligheden var ude efter. I de tidlige planer kan man endda læse, at villabebyggelsen mellem Langelandsgade og Paludan Müllers Vej skulle jævnes med jorden for at give plads til universitetet. For det tredie kan vi se, at det område, vi pegede på, nemlig Katrinebjerg, rent faktisk blev til universitært ekspansionsområde. Endelig er vi vist i dag alle bevidste om de kvaliteter, der ligger i en "parklignende campus" der principielt er åbent for alle byens borgere."