Aarhus Universitets segl

Studenterrådets reception 28. november 2007

Kunstfærdig servering af jubilæumsbogen. (Foto Universitetshistorisk Udvalg 28. november 2007).

Receptionen blev afholdt i anledning af udgivelsen af Studenterrådet 1932-2007. Jubilæumsskrift i anledning af Studenterrådets 75-års jubilæum . Ud over større artikler af bogens to redaktører indeholder publikationen en lang række vidt forskellige erindringsbidrag fra personer med tilknytning til Studenterrådets lange historie. Bogen gør i vidt omfang brug af materiale i Universitetshistorisk Udvalgs samlinger.

Jubilæumspublikationens to redaktører, Bjørn Kock Sørensen (nr. 2 fra venstre) og Mikkel Balskilde Hansen (yderst til højre) ved Universitetshistorisk Udvalgs montreudstilling om Studenterrådets historie. (Foto Universitetshistorisk Udvalg 28. november 2007).

 

Blandt receptionens gæster var to forhenværende rektorer for Aarhus Universitet, nuværende forskerparkdirektør Niels Chr. Sidenius (tv.) og professor emeritus Henning Lehmann. (Foto Universitetshistorisk Udvalg 28. november 2007).

Styregruppemedlem Lars Therkelsen fra Studenterrådet bød velkommen til de omkring hundrede fremmødte og annoncerede aftenens program, idet han i øvrigt overlod rollen som ordstyrer til Studenterrådets næstformand, Simon Boas Jensen. (Foto Universitetshistorisk Udvalg 28. november 2007).

 

Niels Jørgen Ebbensgaard med et klenodie fra 1953. (Foto Universitetshistorisk Udvalg 28. november 2007).

Cand.oecon. Niels Jørgen Ebbensgaard, der var Studenterrådets formand 1952-1953 og er bidragyder til jubilæumsbogen, var den første af aftenens række af talere, som underholdt forsamlingen med erindringer fra studietiden og deres forhold til Studenterrådet. Niels Jørgen Ebbensgaard indledte sit bidrag til festlighederne med at bede Universitetshistorisk Udvalgs sekretær, Palle Lykke, komme op og modtage en gave, som han havde medbragt til udvalgets historiske samling. Det drejede sig om et sandt universitetshistorisk klenodie, nemlig det eneste bevarede af eksemplar af en grammofonplade, som i 1953 blev indspillet i kun to eksemplarer med henblik på afspilning under indsamlingerne til et studenterhus forud for Jubillefesten i 1953 (- pladen med Jubillesangen blev afspillet via en højttaler på taget af Jubillebussen ).

Nogle bemærkninger, som Ebbensgaard i sin tale fremkom med om et par af lærerne på Økonomisk Institut i 1940'erne, fik professor emeritus i virksomhedsøkonomi og forhenværende prorektor H.P. Myrup op af stolen og hen til mikrofonen, hvor han leverede en replik i form af en indfølt karakteristik af professorerne Erich Schneider og Theodor Geiger.

Efter Myrup talte cand.jur. Hans Kleberg, som var Studenterrådets formand 1956-1957, lektor Jens-Bjørn Riis Andresen, som var med i Studenterrådets styrelse anno 1982, og endelig tegneren, cand.mag. Ivar Gjørup, som var studiesekretær i Studenterrådet i 1967 og redaktør af studenterbladet Montanus i 1968 og 1970-1971 - alle tre bidragydere til jubilæumsbogen.

Jubilæumsbogen studeredes ivrigt, samtidig med at man lyttede til talerne. En af disse var H.P. Myrup. (Foto Universitetshistorisk Udvalg 28. november 2007).

Den velbesøgte buffet. (Foto Universitetshistorisk Udvalg 28. november 2007).

 

Som det fremgår, var der tale om et rigtig hyggeligt arrangement, hvor unge og ældre studenterrådsaktivister fik lejlighed til at tale sammen. (Foto Universitetshistorisk Udvalg 28. november 2007).

Rundt om i lokalet var opsat plakater med billedmateriale fra Studenterrådets historie. (Foto Universitetshistorisk Udvalg 28. november 2007) .

Billeder fra faser af jubilæumspublikationens tilblivelseshistorie:

Se også Universitetshistorisk Udvalgs webudstilling om Studenterrådets historie 1932-2007.