Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Udstilling ved Studenterrådets 80-års jubilæumsrecption 16. marts 2012

To studenterrådsformænd - en tiltrædende (Per Dalbjerg) og en afgående (Thea P. Frederiksen) - giver en hånd med ved påsætningen af montrens glasdel. KLIK OG FORSTØR.
Montrerne pudses inden gæsterne kommer.
Universitetshistorisk Udvalg leverede også billedmaterialet til det diasshow, der kørte kontinuerligt som baggrund til eftermiddagens festtaler, samt til næstformandens rådshistoriske aftencauseri.
Udstillingen viste blandt andet den første studenterrådssekretærs studenterhue og en stærkt bedaget rulle indpakningspapir fra Studenterrådets ekspeditionskontor samt diverse rapporter om studieforhold.
Her ses lidt af et brev, som det juridiske studenterråd sendte til Studenterrådets formand i 1949.
I 1953 udkom Rådsnyt - det første egentlige studenterrådsblad, hvis man ser bort fra, at Studenterrådet også med mellemrum havde stået for udgivelsen af Den jydske Akademiker, der ellers oftest havde Studenterforeningen bag sig. Desuden ses det første nummer af Århus H fra 1980; nummeret hed ikke nummer 1, men nummer 0.
På baggrund af utilfredshed med bogladernes omvekslingskurser oprettedes Studenternes Bogimport under Studenterrådet i 1949. Det siges, at de første bøger – russiske bibler – blev importeret i denne whiskeykasse. Kassen, der har været i privateje frem til 2003, er en af de mest sagnomspundne genstande forbundet med Aarhus Universitets historie.
Siden 1934 har Studenterrådet udgivet en årlig studenterhåndbog - bortset fra 1940 og 1952. Ud over studenterhåndbøgerne ses her Studenterrådets forhandlingsprotokol 1932-1941 samt rådets prægestempel fra 1930'erne.