Aarhus Universitets segl

Hvilken disputats skulle forsvares som den første?

- en artig historie om et (muligt) spil bag kulisserne

Som det fremgår af nedenstående udsnit fra Aarhus Universitets årsberetning for 1940, blev hele to disputatser forsvaret for den filosofiske doktorgrad inden for ganske få dage.

Begge var de for længst antaget til forsvar, men hvilken skulle egentlig være/have været den første?

Læs videre længere nede på siden og hør, hvad Vagn Dybdahl havde at sige om spørgsmålet.

Fra Aarhus Universitets årsberetning.

Vagn Dybdahl (1922-2001), mag.art. & dr.phil. og mangeårig leder af Erhvervsarkivet samt lektor i økonomisk historie ved Aarhus Universitet, fortalte i 1986 en historie om visse dispositioner foretaget bag kulisserne i efteråret 1940.

Det gjorde han i artiklen "De store værkers tid", der er at finde i bogen Det talte man om - rids fra Århus i 100 år - udgivet 1986 af Århus Byhistoriske Udvalg - og han gentog den i et erindringsinterview, som han gav til Universitetshistorisk Udvalg 26. januar 1999.

(I lydklippet nævner Dybdahl (ud over en række af 1940'ernes doktorander) Carl Holst-Knudsen og Thorkild Juncker).

I artiklen fra 1986 henviser Dybdahl til, hvad "onde tunger" i samtiden hævdede, mens han i 1999 anvender udtrykket "så vidt, jeg har forstået det".

På baggrund af, at Vagn Dybdahl i flere sammenhænge i 1940'erne og 1950'erne havde et nært samarbejde med opponenterne fra Helge Søgaards disputatsforsvar, Adam Afzelius og C.O. Bøggild-Andersen, der også var Dybdahls lærere i studietiden, og idet han ved flere lejligheder rådførte sig og stod i forbindelse med Carl Holst-Knudsen, bl.a. i forbindelse med oprettelsen af Erhvervsarkivet, kan det antages, at historien ikke udelukkende er grebet ud af den blå luft.