Aarhus Universitets segl

Århus bygger for få kollegier

De sidste fire år har Århus Byråd kun sat penge af til et nyt værelse til hver niende unge tilflytter – og ikke et eneste kollegiebyggeri er rent faktisk blevet påbegyndt siden 2007.

Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk

I år var ventelisten på et kollegium op til studiestart hverken længere eller kortere end årene før.
  Men det kan snart ændre sig.
For siden 2005 har kollegiebyggeriet nemlig slet ikke fulgt med væksten af unge i kommunen. Mens der i 2004 var en ungdomsbolig eller et kollegieværelse til hver fjerde århusianer mellem 18 og 24 år, er der i de sidste fire år kun blevet sat kommunale kroner af til nybyggeri til hver niende nytilflytter i samme aldersgruppe. Det viser beregninger, som Campus har foretaget.

Mange flere århusianere
De sidste år har budt på en meget stor tilvækst af uddannelsessøgende århusianere, og det er en vigtig grund til, at den byggekvote, som Århus Byråd har vedtaget, slet ikke kan følge med antallet af unge. Da kollegiebyggeriet sidst var på byrådets dagsorden i december sidste år, regnede man bl.a. med, at antallet af unge århusianere mellem 18 og 24 – det er dem, som kommunen selv betragter som den primære kollegiemålgruppe – ville stige med cirka 4300 personer fra 2007 til 2012. Men i juli 2009 var præcis så mange unge faktisk allerede kommet til Århus.
  Det får dog ikke Kristian Würtz, som er Socialdemokraternes politiske ordfører i Århus Byråd, til at ville ændre byggekvoten – endnu.
  – Vi vil gerne følge udviklingen lidt længere end bare et par år. Men hvis antallet af unge permanent bliver ved med at stige hurtigere end den kvote, vi har fastlagt, er det da helt klart noget, vi skal kigge på i byrådet, siger han.

For dyrt at bygge
Samtidig med at byrådets kvote altså ikke følger med antallet af unge, er ikke et eneste af de kollegiebyggerier, som siden 2007 har fået støtte, rent faktisk blevet sat i gang.
  – Folketinget har fastsat en grænse for, hvor meget et kollegium må koste pr. kvadratmeter. Og fordi der har været højkonjunktur, og håndværkere har været dyrere, har vi simpelt hen ikke kunnet bygge inden for den ramme i Århus, siger Kristian Würtz.

Nyt bliver sat i gang
Den politiske ordfører forklarer, at den nylige afmatning i byggebranchen sammen med ekstra lempelige finansieringsregler fra regeringen betyder, at Århus Kommune i år 2010 ekstraordinært vil sætte fuld gang i kollegiebyggeriet – med både nye og gamle projekter.
  – Vi leder hele tiden efter nye, gode grunde til kollegiebyggeri, fordi det er væsentligt for Århus som uddannelsesby at kunne tilbyde de studerende tag over hovedet. Derfor er det også vigtigt, at vi nu får sat kollegiebyggeri i gang, hvis vi i et par år er kommet bagefter på området, siger han.


Et af de kollegier, som er endt i mølposen, er det internationale kollegium på Trøjborg. Læs mere om især internationale studerendes boligsituation i artiklerne " Fandt bolig til sig selv og 11 andre " og " Populært efterår giver flaskehalse ".