Aarhus Universitets segl

Mig og Darwin

Charles Darwin var ikke den første til at fremsætte teorien om arternes evolution. Men det var ham og ingen anden, der gjorde teorien videnskabelig gangbar med værket Om arternes oprindelse, som han udgav som 50-årig for 150 år siden.
Nogle kalder evolutionsteorien den vigtigste naturvidenskabelige teori overhovedet. Sandt er det i hvert fald, at den er en af de bedst underbyggede teorier overhovedet og en teori, der har haft betydning inden for næsten alle grene af videnskaben. Som forsker kan man simpelthen ikke undgå at have et forhold til Darwin.
– Evolutionstanken har klart været ledetråd i min forskning, siden jeg fandt et udviklingsmønster i måden, hvorpå rum og landskab er blevet gestaltet i billedkunsten fra hulemalerierne til år 1900, siger for eksempel professor i kunsthistorie Jacob Wamberg.
I anledning af 200 året for Darwins fødselsdag og 150 året for udgivelsen af Om arternes oprindelse har CAMPUS bedt en række forskere inden for vidt forskellige discipliner fortælle, hvad Darwin og evolutionsteorien har betydet for dem som forskere.
Darwin blev fejret med flere arrangementer på universitetet i børnenes vinterferie, men der var også enkelte, der bestemt ikke var kommet for at fejre Darwin. Den amerikanske forfatter, autodidakte arkæolog, Hare Krishna-medlem og antidarwinst Michael Cremo fik en hel sal i Stakladen til at lytte intenst til sine påståede beviser for, at mennesket i virkeligheden er skabt af Gud for flere millioner år siden.

Dette tema indeholder:

Mig og Darwin - 8 forskere om evolutionsteoriens betydning

Til fødselsdag med Darwin på Naturhistorisk Museum og i Væksthuset (soundslide)

Bombe under videnskaben - universitetsbesøg af en tilhænger af intelligent design