Aarhus Universitets segl

Stor forskel på arbejdsindsats

Aarhus Universitets Studiemiljøundersøgelse for 2011 viser, at studerende på Arts kun bruger 24,5 timer i gennemsnit på deres studie i en almindelig uge uden for eksamensperioden. Til sammenligning bruger studerende fra Health 36,5 timer. Vi har spurgt fire studerende på Arts, hvad de siger til de lave timetal.

Lena Nielsen, æstetik og kultur, 8. semester

– Jeg kan godt genkende tallene, selvom jeg bruger langt flere timer i eksamensperioden. På Æstetik og Kultur handler det netop meget om at opleve kulturen, og det er en del af studiet, som jeg ikke tror, de studerende har talt med i deres forberedelse. Altså at gå til koncerter, på museer og så videre, netop fordi det er af lyst og ikke føles som en del af studiet. Men jeg synes, det er for ringe, at vi ikke får lige så meget undervisning som en del af de andre studerende på andre fakulteter.

Anna Stegger Jacobsen, Kinastudier, 6. semester

– Jeg kan godt genkende, at jeg bruger færre timer, end de gør på medicin for eksempel, og jeg er da glad for, at jeg ikke skal lære så meget udenad, som de skal. Jeg synes ikke, jeg har nok undervisning i forhold til, hvor meget jeg forbereder mig til. Det er tit, at vi kun er halvfærdige, når timerne er slut, og derfor kunne jeg godt bruge mere undervisningstid, men jeg synes, at læsemængden er passende.

Steffen Lind Christensen, historie, 8. semester

– Jeg synes mest af alt, at undersøgelsen viser forskellene på de enkelte studier – altså en forskel, vi allerede kender. På Historie er det mest af alt selvstudie. Derfor er man også selv ansvarlig for, hvornår og hvor meget man læser.
Jeg læser for eksempel ikke så meget de to første måneder af et semester, og hvis man spurgte mig om min ugentlige arbejdsgang der, ville det ikke reflektere mit arbejde særlig godt. For de næste to måneder arbejder jeg langt mere end fuld tid. Optimalt set ville det være fedt med nogle flere timer, men man ved jo, inden man starter, at det er meget et selvstudie, man går ind til.

Sanne Hansen og Rikke Bach, religionsvidenskab, 2. semester

– Timetallet passer meget godt, selvom det nok mere er omkring 30 timer i ugen. Der er nogle af fagene, der tager meget tid. Det er da meget rart, at vi ikke er lige så pressede, som de for eksempel er på medicin, når de går op til deres store anatomi-eksamen.
Men spørgsmålet er, om det ikke er det samme timetal, vi alle bruger, når der er eksamensperiode. Det kommer jo an på, hvor meget tid der skal til, for at man føler sig godt forberedt til eksamen, og det er meget individuelt.