Aarhus Universitets segl

2012 på Aarhus Universitet

Et begivenhedsrigt år står for døren. UNIvers har samlet et lille udsnit af det, der venter os – fra EU-formandskab til Kapsejlads. Se i øvrigt mere om AU i 2012 i rektors juletale på medarbejdere.au.dk/live

Illustration: Louise Thrane Jensen

Heller ikke i 2012 bliver optaget rent elektronisk

Væk med papirskemaerne og ind med museklikkene. Skiftende videnskabsministre har i de sidste år forsøgt at gøre de årlige studenteransøgninger på universiteterne til en rent elektronisk omgang. Men også i 2012 vil det fortsat være muligt at sende sin adgangsbillet til de højere læreanstalter ved hjælp af kuglepen, konvolut og ansøgningsskemaet fra Den Koordinerede Tilmelding. Den nye videnskabsminister har nemlig valgt at udskyde de tvungne digitale universitetsansøgninger til 2013 for at få systemerne helt på plads til den store omvæltning.
Muligheden for at søge elektronisk, som allerede har været i brug i flere år, vil dog blive forbedret i 2012 – og selvom computeransøgningen altså ikke bliver eneste mulighed, skulle det gerne blive mere attraktivt for endnu flere kommende studerende helt at droppe papiret.
Og helt uden computer kan ansøgerne under alle omstændigheder ikke klare sig. Det normalt fysisk trykte ansøgningshæfte fra Den Koordinerede Tilmelding bliver nemlig ikke udgivet i 2012. Så hvis man stadig insisterer på at fedte med frimærke og fyldepen, skal selve ansøgningsskemaet altså alligevel udfyldes på nettet og printes, inden det så eventuelt kan sendes af sted med gammeldags postbud.

Nye bygninger i 2012

Også i 2012 vil Aarhus Universitet få overdraget nøglekortene til en række nye, store bygninger, der skal huse det stigende antal forskere og studerende på universitetet. Her er det bedste bud fra UNIvers på de største projekter, der bliver taget i brug i 2012:
På Fuglsangs Allé vil i alt 11.000 m2 i den nye bygning S blive taget i brug – de 6.000 m2 er over jorden og vil rumme undervisningslokaler, studiepladser og en multihal med plads til 1.200 studerende. De 5.000 m2 under jorden bliver en hårdt tiltrængt parkeringskælder.
På Katrinebjerg vil udvalgte uddannelser fra den nuværende ingeniørhøjskole flytte ind, så de kommer tættere på de beslægtede universitetsuddannelser inden for datalogi og informations- og medievidenskab, og på Science and Technology tager iNANO et nyt laboratoriekompleks på 9.000 m2 i brug.
Også på Science and Technologys forskningscenter i Foulum tager de både nye økologiske stalde, helt ombyggede og teknologisk moderniserede svinestalde og et luftfysisk laboratorium i brug sammen med et helt nyt robotlaboratorium. I Foulum betyder flytningen af forskningsaktiviteterne inden for fødevarer samt molekylærbiologi og genetik desuden, at en række andre faciliteter kommer til at stå tomme. Derfor er der ifølge forskningscenteret selv gode muligheder for forskere og andre, der har brug for mere albuerum i meget moderne laboratorier og kontorforhold uden for Viborg.

(Næsten) 70 år med Teologi

Den 4. februar er det 70 år siden, Det Teologiske Fakultet blev oprettet
To mænd mødtes på et bibliotek – og så havde teologerne deres eget fakultet. I gemmerne hos Universitetshistorisk Udvalg finder man blandt andet fakultetets første protokol fra den 4. februar 1942, og her er beskrevet, hvordan docent, dr.phil. E. Hammershaimb og professor, dr.theol. J. Munck holdt møde i Teologisk Haandbibliotek kl. 11 og der konstituerede sig som Det Teologiske Fakultet. På mødet blev de også enige om, at professor Munck skulle fungere som dekan indtil sommeren.
I dag er Det Teologiske Fakultet som bekendt nedlagt som selvstændigt fakultet, men indgår i det nye hovedområde Arts.

Ny økonomimodel
– og ja, det betyder også noget for dig

For Aarhus Universitets store samlede husholdningsbudget bliver 2012 ét langt overgangsår, hvor man gør klar til, at den nye økonomimodel for universitetet kan træde i kraft fra 1. januar 2013.
”Ny økonomimodel, det lyder kedeligt, hvad har det med mig at gøre?” spørger mange sikkert, som ikke lige sidder i vicedirektørsøjlen for Økonomi og Planlægning og dermed ikke har fingrene helt nede i forandringsdejen. En hel del, er svaret faktisk. For med den nye økonomimodel vil pengene fremover i højere grad blive fordelt efter aktiviteter og ikke til de enkelte afdelinger. Det betyder helt konkret, at hvis en aktivitet bliver beskrevet i universitetets strategier eller på anden måde prioriteret som væsentlig, så følger der også penge med til aktiviteten.
En aktivitet kan være alt fra at starte et nyt forskningscenter til at drive den eksisterende undervisning på Nordisk, og både medarbejdere og ledere skulle gerne opleve, at pengene i højere grad går direkte til de planlagte projekter – og at det bliver nemmere strategisk at planlægge universitetets økonomi.
Lige nu er en række økonomimedarbejdere ved at rokere rundt og flytte sammen – det fortsætter i 2012. I 2012 vil relevante medarbejderne blive uddannet i den nye økonomimodel, inden arbejdet med 2013-budgettet begynder i maj og juni.

Nyt fælles mail- og kalendersystem

2012 bliver året, hvor alle ansatte på Aarhus Universitet kommer til at køre på det samme, fælles mail- og kalendersystem. Det er smart, fordi det blandt andet giver mulighed for at give adgang til hinandens kalendere på tværs af hele universitetet, og samtidig bliver det mildt sagt en fordel for universitetet, at man kun skal supportere ét system frem for de eksisterende 8-10 stykker. Overgangen til det fælles mail- og kalendersystem vil ikke ske samtidig på hele universitetet  og kommer til at foregå over en længere periode i første halvår af 2012. Alle medarbejdere vil dog blive grundigt informeret via mail, når skiftedagen nærmer sig for dem.