Aarhus Universitets segl

2.500 flere studerende i Nobelparken vil føre til forringelser af studiemiljø

Af Peter Thuborg, formand for Arts-rådet

Peter Thuborg er nervøs for at flytningen af blandt andet teologi og religionsvidenskab fra Tåsingegade (billedet) vil give pladsproblemer i Nobelparken. Arkivfoto: Lars Kruse

Flytninger

Så er endnu en bombe faldet i historien om den faglige udviklingsproces på Artsfakultetet. Teologi og religionsvidenskab skal flyttes til Nobelparken, og Artsadministrationen skal fremover benytte sig af de lækre lokaler på Tåsingegade 3. Det er en god ide at samle de fag, der er på fakultetet. Det kan måske lede til mere tværfagligt samarbejde. Men som den faglige udviklingsproces har vist os før, så har gode ideer også konsekvenser.
Lige nu bor der omkring 4.700 studerende i Nobelparken (medregnet er studerende fra Psykologi og Den Sociale Højskole). Efter den besluttede flytning vil der komme til at bo 7.200 studerende i Nobelparken. Det vil sige, at når Psykologi og Den Sociale Højskole er rykket ud, og samtlige af dekanatet besluttede Artsfag er rykket ind, vil der være omkring 2.500 flere studerende i Nobelparken. Der bliver lidt mere plads end før, eftersom den bygning, hvor administrationen er nu, bliver ledig. Bliver der plads til 2.500 flere studerende og deres tilhørende VIP’ere? Svaret må ganske enkelt være nej. Alligevel mener dekanatet, at der i forvejen er god plads i Nobelparken, og at vores faciliteter godt kan rumme det nye antal. Spørger man de studerende, der nu bor i Nobelparken, vil man få et helt andet svar.
Nobelparken var ikke ligefrem et tagselvbord af frie læsepladser og grupperum før flytningen, og dette kan aldrig blive bedre med så mange flere studerende. De fleste vil nok også erkende, at en halv times kantinekø i Nobelparken ikke vidner om for få studerende i spisepausen. Ej heller er det mange studerende, der kan prale af at modtage forelæsninger i Nobelparken, simpelthen fordi der ikke er nok lokaler af den størrelse i deres bygninger. De fagspecifikke biblioteker er et kapitel for sig, men utvivlsomt er det, at der ikke vil være plads til alt det, der var før flytningerne. Vi får flere studerende og færre faciliteter. Dekanatet mener åbenbart, at dette giver bedre studiemiljø og er fagligt udviklende.
Den faglige udviklingsproces skulle dreje sig om at skabe faglige synergier og ruste universitetet til at blive blandt verdens elite.
I stedet ser vi nu det, vi frygtede: hovedløse beslutninger, forringelser og en proces drevet af helt andre argumenter end dem, der bliver fremført på de flotte skinnende papirer. Hele tiden får vi at vide, at vi skal se fremad, vi skal tænke kreativt og positivt inden for de rammer, der nu er besluttet. Ja-hat og omstillingsparat, man skal ikke gå og være konservativ!
Undskyld kære Artsdekanat, men ja-hatten er simpelthen nødt til at blive taget af for en stund.
Hvordan er det fagligt udviklende at klemme flere studerende sammen på mindre plads? Hvordan er det fagligt udviklende at rive et studiemiljø ned, som der er brugt år på at oprette? Hvordan er det fagligt forsvarligt at tage sådanne beslutninger uden seriøst at tage de relevante parter med på råd? Vi savner forklaringer og argumenter. Hvad er det, I prioriterer i den her proces? Jeres forklaringer hænger ikke sammen med jeres handlinger. Der bliver snakket om faglig udvikling, men vi ser forringelser og besparelser.
Mange af de studerende, der lander i Nobelparken, vil opleve forringelser i den kommende tid. Det er man nødt til at erkende. Det nytter ikke noget bare at sige, der er god plads, og så fikser det hele sig. Det er simpelthen useriøst og nedværdigende ikke at erkende konsekvenserne af jeres beslutning. Vi kræver ikke, at I skal ændre jeres beslutning (skønt det ville være dejligt). Derimod ønsker vi, at I indrømmer, at de studerende i Nobelparken VIL opleve forringelser på deres studiemiljø i forbindelse med flytninger. Når først vi har slugt den kamel, så kan vi arbejde på, hvordan vi løser det problem bedst muligt.

 


 

Svar

Nye rammer for studiemiljø og faglig integration

Af Marianne Ping Huang

Prodekan for uddannelse, på vegne af dekanatet på Arts
Den fysiske samling af en række Artsfag i Nobelparken er – som Artsrådet også gør opmærksom på – en konsekvens af, at vi styrker den faglige integration på hovedområdet. Det betyder også, at der ikke bliver reduceret i undervisningslokaler, og at de fysiske rammer for studiemiljø og studenteraktiviteter ikke forringes, men tværtimod prioriteres.
Psykologi, Den Sociale Højskole og dele af administrationen flytter ud af Nobelparken, der til gengæld fra sommer 2012 vil huse Institut for Kultur og Samfund med Historie, Områdestudier, Teologi, Religionsvidenskab, Arabisk- og Islamstudier, Klassiske Studier, Filosofi, Idehistorie og Antropologi. Desuden vil Nordisk, Lingvistik og de moderne fremmedsprog fra Institut for Æstetik og Kommunikation have hjemme i Nobelparken sammen med Business Communication fra BSS. I forbindelse med den fysiske samling af fag i Nobelparken er bygningsmassen udvidet med den tidligere Sociale Højskole samt fra sommer 2012 med de bygninger, som nu huser Arts’ administrative center.
Omflytningen mellem Tåsingegade og Nobelparken giver en besparelse på cirka fire millioner kroner, hvilket giver større råderum for faglige aktiviteter og mere undervisning.  Der er således afsat midler til at reetablere faglige miljøer og udvikle studiemiljøet i Nobelparken.
Studiemiljø og uddannelseskvalitet hænger tæt sammen med faglig integration og er særdeles vigtige for fakultetets ledelse, hvorfor vi har fokus på at sikre, at der fortsat er lokaler og faciliteter til de studenterdrevne aktiviteter.
Det er vigtigt at understrege, at vi med Den Sociale Højskole har udvidet bygningsmassen, samtidig med at både undervisningslokaler umiddelbart syd for Ringgaden, som nu anvendes af blandt andet Historie og Lingvistik, og undervisningslokaler og auditorier på Tåsingegade også i fremtiden vil anvendes af fagene på Arts. Nobelparken vil være udgangspunkt for møder mellem undervisere og studerende – også på tværs af fagområder – men undervisningen vil stadig kunne foregå i flere af de bygninger, der er placeret omkring krydset mellem Randersvej og Ringgaden.
Ved samlingen af fagbibliotekerne udvides det nuværende Nobelbibliotek med to etager og mange studiepladser, ligesom der vil blive etableret studieområder i stueplan i Nobelparkens øvrige bygninger. I Tåsingegade vil cafemiljøet blive bevaret for studerende, som har undervisning i bygningen, og der vil også her blive etableret mange studiepladser, inklusive projektrum, i Arts’ nye Studiecenter.
Vi kan derfor ikke tilslutte os, at der på sigt bliver tale om forringelser af studiemiljøet. Men vi har fuld forståelse for, at flytningerne omkring Nobelparken ikke er problemfri, og at der vil være overgangsvanskeligheder at overvinde, før vi har nye rammer for faglig integration og studiemiljø.
Den foreløbige proces har drejet sig om at få overblik over den plads, der er til rådighed for forskning og undervisning på Arts. Fra årsskiftet vil et antal brugergrupper – med deltagelse af studerende – spille en aktiv rolle i at fastlægge, hvordan anvendelsen af lokaler og auditorier understøtter faglighed og studiemiljø på bedst mulige måde.   

Svar
Af Marianne Ping Huang
Prodekan for uddannelse, på vegne af dekanatet på Arts
Den fysiske samling af en række Artsfag i Nobelparken er – som Artsrådet også gør opmærksom på – en konsekvens af, at vi styrker den faglige integration på hovedområdet. Det betyder også, at der ikke bliver reduceret i undervisningslokaler, og at de fysiske rammer for studiemiljø og studenteraktiviteter ikke forringes, men tværtimod prioriteres.
Psykologi, Den Sociale Højskole og dele af administrationen flytter ud af Nobelparken, der til gengæld fra sommer 2012 vil huse Institut for Kultur og Samfund med Historie, Områdestudier, Teologi, Religionsvidenskab, Arabisk- og Islamstudier, Klassiske Studier, Filosofi, Idehistorie og Antropologi. Desuden vil Nordisk, Lingvistik og de moderne fremmedsprog fra Institut for Æstetik og Kommunikation have hjemme i Nobelparken sammen med Business Communication fra BSS. I forbindelse med den fysiske samling af fag i Nobelparken er bygningsmassen udvidet med den tidligere Sociale Højskole samt fra sommer 2012 med de bygninger, som nu huser Arts’ administrative center.
Omflytningen mellem Tåsingegade og Nobelparken giver en besparelse på cirka fire millioner kroner, hvilket giver større råderum for faglige aktiviteter og mere undervisning.  Der er således afsat midler til at reetablere faglige miljøer og udvikle studiemiljøet i Nobelparken.
Studiemiljø og uddannelseskvalitet hænger tæt sammen med faglig integration og er særdeles vigtige for fakultetets ledelse, hvorfor vi har fokus på at sikre, at der fortsat er lokaler og faciliteter til de studenterdrevne aktiviteter.
Det er vigtigt at understrege, at vi med Den Sociale Højskole har udvidet bygningsmassen, samtidig med at både undervisningslokaler umiddelbart syd for Ringgaden, som nu anvendes af blandt andet Historie og Lingvistik, og undervisningslokaler og auditorier på Tåsingegade også i fremtiden vil anvendes af fagene på Arts. Nobelparken vil være udgangspunkt for møder mellem undervisere og studerende – også på tværs af fagområder – men undervisningen vil stadig kunne foregå i flere af de bygninger, der er placeret omkring krydset mellem Randersvej og Ringgaden.
Ved samlingen af fagbibliotekerne udvides det nuværende Nobelbibliotek med to etager og mange studiepladser, ligesom der vil blive etableret studieområder i stueplan i Nobelparkens øvrige bygninger. I Tåsingegade vil cafemiljøet blive bevaret for studerende, som har undervisning i bygningen, og der vil også her blive etableret mange studiepladser, inklusive projektrum, i Arts’ nye Studiecenter.
Vi kan derfor ikke tilslutte os, at der på sigt bliver tale om forringelser af studiemiljøet. Men vi har fuld forståelse for, at flytningerne omkring Nobelparken ikke er problemfri, og at der vil være overgangsvanskeligheder at overvinde, før vi har nye rammer for faglig integration og studiemiljø.
Den foreløbige proces har drejet sig om at få overblik over den plads, der er til rådighed for forskning og undervisning på Arts. Fra årsskiftet vil et antal brugergrupper – med deltagelse af studerende – spille en aktiv rolle i at fastlægge, hvordan anvendelsen af lokaler og auditorier understøtter faglighed og studiemiljø på bedst mulige måde.