Aarhus Universitets segl

Alle medarbejdere får synlige titler

Igennem længere tid har der været problemer med visning af funktionstitler i AU’s it-systemer. Problemerne er nu løst, og AU IT er klar med en løsning, som gør det muligt at få rettet og vist alle medarbejderes titler.

Fra den 15. december 2012 er alle registrerede funktionstitler synlige i AU’s it-systemer. Rigtig mange medarbejdere mangler dog en funktionstitel i systemerne, herunder PURE, og derfor opfordres alle medarbejdere til at tjekke deres funktionstitel på www.au.dk/findperson og få den rettet, hvis den ikke er korrekt, eller tilføjet, hvis den helt mangler.

Sådan får du rettet din funktionstitel

Du kan se den funktionstitel, som AU har registreret på dig, på www.au.dk/findperson. Hvis funktionstitlen ikke er korrekt eller helt mangler, skal du kontakte din lokale persondataredaktør, som kan rette eller tilføje en ny titel ved hjælp af en formular på https://mit.au.dk. Du vil kunne se, at ændringerne slår igennem med det samme på f.eks. www.au.dk findperson og dagen efter i PURE. Fra den 13. december 2012 kan funktionstitlen ses på din personlige hjemmeside.

Sådan får du rettet øvrige personoplysninger

I maj 2012 blev det besluttet, at ansvaret for korrekte personoplysninger i AU's it-systemer ligger hos nærmeste ledelse. Det betyder, at ansvaret ligger hos institutledere, centerledere, vicedirektører og chefrådgivere i dekanaterne. I praksis uddelegeres dette ansvar til en eller flere personer i en sekretariatsfunktion, som får titlen ”persondataredaktør”. De lokale persondataredaktører skal sikre, at rettelser af personoplysninger sker så tæt på kilden som muligt.
Hvis dine øvrige personoplysninger, som for eksempel enhed, adresse, mailadresse eller telefonnummer, skal rettes, skal du derfor også kontakte din lokale persondataredaktør. Hvis du ikke ved, hvem din persondataredaktør er, skal du kontakte din nærmeste leder eller sekretariatsleder.
AU IT og AU Kommunikation har i løbet af foråret og sommeren afholdt en række workshops for de udnævnte persondataredaktører.