Aarhus Universitets segl

Arts skal på arbejdsmarkedet

Fremtidens jobmarked kræver mere erhvervsrettede universitetsuddannelser. Uden studieforsinkelser. Det bliver især en udfordring på Arts, mener forsker.

Advokat eller læge. Jura- og medicinstuderende har generelt ikke de store kvaler med at vælge karrierevej. Denne lange tradition for at forholde sig til den senere professionelle praksis allerede i studietiden eksisterer dog langt fra på alle universitetsuddannelser.
– Især humanistiske fag som sociologi, dansk og filosofi har hidtil henvendt sig til gymnasielærerprofessionen. De bliver på grund af deres relativt høje arbejdsløshed nu i større grad nødt til at rette sig mod det private erhvervsliv, siger Søren Kruse, lektor i de videregående uddannelsers didaktik ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU).

Interessante profilfag

Der er dog allerede en del muligheder for at få erhvervserfaring inden for de humanistiske studiers rammer, mener erhvervsleder på Arts, Tine Arsinevici.
– Vi tilbyder både praktik og feltstudier på mange områder. Derudover har vi også forskellige projekter i gang med kommunerne om at finde flere studierelevante job i Aarhus, siger hun.
Søren Kruse anerkender de nuværende tilbud og roser især initiativet bag profilfagene, som giver kulturvidenskabelige studerende mulighed for at vælge en mere arbejdsmarkedsorienteret profil på overbygningen.
– Men der er brug for flere lignende tiltag inden for studiets normerede rammer for at hjælpe kandidaterne på de mange andre videnskabsorienterede discipliner til at orientere sig imod det arbejdsmarked, de skal ud og fungere i, siger Søren Kruse.
Tine Arsinevici advarer dog imod at indrette uddannelserne alt for meget efter arbejdsmarkedet.
– Man taler så meget om studierelevante job og jobprofiler, men studiet er det vigtigste. Og det glemmer man tit. Arbejdsmarkedet er fuldstændig uforudsigeligt, og det er farligt at løbe blindt efter de behov, der er lige nu, siger hun.