Aarhus Universitets segl

AU Administration sparer 15 millioner

Administrationens netop offentliggjorte 2012-budgetter, som har været forsinket på grund af omstruktureringerne, viser, at der skal spares 15 millioner kroner. Pengene er fundet uden afskedigelser, siger universitetsdirektør Jørgen Jørgensen.

Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen. Foto: Lars Kruse

Bare lige for at få proportionerne på plads: Den netop offentliggjorte besparelse på administrationen på 15 millioner kroner udgør 0,25 procent af universitetets samlede budget. Derfor har det også været muligt at finde pengene relativt udramatisk, uden at det har været nødvendigt at afskedige medarbejdere, fortæller universitetets direktør Jørgen Jørgensen. 
– Vi har fundet beløbet ved ikke at besætte en række ledige vikariater og ved at prioritere målrettet i de administrative projekter. Vi har fokuseret på den sikre drift af universitetet, og derfor har vi for eksempel også i forbindelse med budgettet sat ekstra penge af til STADS-projektet, siger han.
Besparelserne er fundet på to måder. Dels ved, at alle ni vicedirektørområder er blevet pålagt at reducere budgetterne med 0,7 procent, dels ved, at to områder – AU Kommunikation og AU Strategi – er blevet bedt om at finde ekstrabesparelser for i alt cirka 4 millioner kroner.

Hovedrolle til lokale samarbejdsudvalg

Mads Ask Andersen er fællestillidsrepræsentant for de AC-ansatte i AU Administration, og han forklarer, at han endnu ikke har overblik over besparelsernes konsekvenser.
– Først og fremmest er det dejligt, at der ikke er nogen, der bliver fyret. Men når det er sagt, er det selvfølgelig interessant at se, hvor der konkret bliver skåret på vicedirektørområderne. Vi blev først orienteret om besparelserne i administrationens samarbejdsudvalg den 2. maj, og det var på et meget generelt plan, så jeg ved endnu ikke, hvordan besparelserne bliver udmøntet lokalt, siger han.
Han understreger, at der nu ligger et stort arbejde i de nynedsatte lokale samarbejdsudvalg på de enkelte vicedirektørområder, som han mener skal have en vigtig rolle fremadrettet.

Ser frem mod 2013

Fællestillidsrepræsentant Mads Ask Andersen påpeger, at udmeldingerne om 2012-budgettet er kommet meget sent i år, og at organisationen nu venter på, hvad 2013-budgettet vil byde på.
Det er dog for tidligt at sige noget om, fortæller Jørgen Jørgensen.
– Det er rigtigt, at regeringen har stillet et krav om, at universiteterne skal reducere deres administrative omkostninger og dermed frigøre midler til forskning og uddannelse. Det er en intention, som både universitetsledelsen og universitetets bestyrelse tilslutter sig, og vi har opstillet det konkrete mål, at vi ønsker at nedsætte administrationsprocenten. Men det er vanskeligt at sige præcist hvad dette mål konkret vil betyde for økonomien, siger han.