Aarhus Universitets segl

AU har fokus på timetal og studieaktivitet

– Svar på Rasmus Markussens indlæg om timetal i UNIvers #4. Af Marianne Ping Huang, prodekan for uddannelse, Arts

Formand for Artsrådet Rasmus Markussen opfordrede i sidste nummer af UNIvers AU til at følge Københavns Universitets eksempel og love højere timetal.
Både fra politisk side og fra universiteterne selv er der stærkt fokus på uddannelseskvalitet og antallet af undervisningstimer, og det er helt berettiget. AU deltager i de samme optællinger som de øvrige universiteter, og resultatet fra AU viser, at timetallet er stigende, og kun et par af de 33 BA-uddannelser på Arts falder under otte timers undervisning om ugen, som Rasmus Markussen rigtigt omtaler som minimumsmålet for BA-uddannelserne på KU i 2013. Vi har således allerede omtrent nået KU’s første mål.
Den helt aktuelle opgørelse til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering er ganske positiv set fra AU. På store uddannelser (BA og KA) i historie, engelsk, nordisk og antropologi er timetallet for undervisning og vejledning steget med gennemsnitligt 20 procent fra 2009 til 2012, så vi nu også ser en væsentlig forøgelse på kandidatuddannelserne.

Undervisningsudvikling på flere fronter

Tallene er tilfredsstillende, men vi ønsker at gøre det endnu bedre. Vi stiler mod flere timer og et semester med 13 ugers undervisning. Men vi må også inddrage undervisningskvalitet i diskussionen af timetallet.
Vi arbejder intensivt med kvalitetsudvikling af uddannelserne, udvikling af nye lærings- og prøveformer og ny brug af it. En stor del af udviklingsarbejdet vil fremover ske i de nye undervisningsfagudvalg tæt på undervisere og studerende på de enkelte fag. På samme måde har vi brug for de studerendes input i studienævnene, hvor vi kvalitetssikrer undervisningen.
Arts har en god og lang tradition for at udvikle nye undervisningsformer, hvilket gør vores uddannelses- og undervisningsmiljøer til noget særligt. Det byggede vi på i efteråret, da Arts fik bevilling til over 40 studiemiljøprojekter med fokus på studieaktivitet og nye undervisningsformer, og det er også sådan, vi prioriterer i de kommende år.

Studieaktivitet er mere end undervisningstimer

Højere timetal alene fjerner ikke risikoen for social og faglig isolation i studieforløbet med frafald og manglende gennemførsel til følge. Vi skal arbejde med studiemiljø og studieaktivitet gennem nytænkende undervisningsformer, som fremmer studerendes aktive deltagelse i deres eget studium.
Der skal være studieaktivitet i timerne. Men også aktivitet før, mellem og efter timer. Når man studerer alene eller i grupper og arbejder metodisk med tekster og studieobjekter.
Alle disse aktiviteter udgør et fuldtidsstudium på omkring 40 timer om ugen og tilsammen et studenterårsværk på over 1.600 timer. Heraf er undervisningstimer, vejledning og supervision en væsentlig del, mens resten er de studerendes aktive studieliv, som skal fremmes. Artsstuderende har produktive initiativer og ideer, som det nu er tiden at bringe frem i udvalg og nævn, så vi i samarbejde mellem studerende, undervisere og uddannelsesledere kan udvikle gode rammer for studieaktivitet og en aktiv udfyldelse af dem.