Aarhus Universitets segl

AU sms’er sig til bedre studiemiljø

Bedre studiemiljø for over ni en halv million kroner. Det er, hvad universitetsledelsen netop har fordelt til i alt 77 ansøgninger. Pengene går blandt andet til et nyt SMS-projekt på Health.

Foto: Jesper Rais

En automatisk sms, når forelæsningen er aflyst i stedet for en lang, forgæves cykeltur op ad Langelandsgade til et tomt auditorium. En besked, når der er et nyt, spændende arrangement på studiet. Et lille ”pling”, når eksamenskarakteren er klar på nettet.
Det er nogle af perspektiverne i det forsøgsprojekt om sms-kommunikation med de studerende, som Health netop har fået 100.000 kroner til at føre ud i livet.
– Sms-systemet er måske lidt lavteknologisk, men i modsætning til en iPad og en bærbar computer har de fleste altid deres mobiltelefon på sig. Derfor kan vi kommunikere umiddelbart med næsten alle studerende. Ved at komme
”i lommen” på de studerende kan vi give både aktuel, konkret og personlig information, siger adjunkt Mads Dahl, som er ansvarlig for ansøgningen om det nye pilotprojekt.

Opfølgning på studiemiljø

Sammen med 76 andre ansøgere har sms-projektet netop fået støtte fra Universitetsledelsens pulje til at forbedre studiemiljøet på AU. De over ni en halv million kroner er givet til alt lige fra projekter om stresshåndtering og bedre vejledning til et initiativ, der vil forbedre forholdene for de udenlandske studerende. 
De mange penge er en opfølgning på forårets studiemiljøundersøgelse, forklarer dekan Mette Thunø, der har det tværgående ansvar for uddannelse.
– Da vi fordelte pengene, lagde vi særlig vægt på, at projekterne følger op på nogle af de indsatsområder, som studiemiljøundersøgelsen udpegede – for eksempel stressede studerende, behovet for højere studieaktivitet og nødvendigheden af en bedre integration af internationale studerende.

Teste en skæv idé

Flere af de 77 bevillinger er givet til pilotprojekter, og det er ikke noget tilfælde, forklarer Mette Thunø.
– Vi har ønsket at holde fokus på det lange perspektiv, så vi har prioriteret pilotprojekter, der kan generere viden til hele universitetet, siger dekanen.
Og netop det håber Mads Dahl at kunne gøre med sms-projektet.
– Vi får mulighed for at teste en af de lidt skæve idéer til, hvordan kommunikationen på universitetet også kan foregå. Sædvanligvis bruger vi tiden på at producere gode og rigtige hjemmesider til de studerende, men der er samtidig ikke mange, som tjekker vores studenterintranet AULA hver morgen.  Sms-påmindelser er en teknologi, som allerede bliver brugt med succes af for eksempel frisører og tandlæger til personlige påmindelser. Nu starter vi med at tilbyde et simpelt sms-system til en forsøgsårgang på medicin, og så må vi se, hvilke erfaringer det giver, siger han.


PULJEFORDELING

Der var indsendt 103 ansøgninger til puljen for bedre studiemiljø.
Universitetsledelsen har fordelt i alt 9.621.944 kroner til
77 projekter på følgende måde:

  • Health: 800.000 kroner
  • Business and Social Sciences: 3.649.192 kroner
  • Science and Technology: 750.000 kroner
  • Arts: 3.932.752 kroner
  • Tværgående projekter: 490.000 kroner

Midlerne i puljen til at forbedre studemiljøet er fordelt relativt mellem hovedområderne i forhold til antallet af indskrevne studerende.