Aarhus Universitets segl

AU Viden – stadig under udbygning

Lars Moseholm er konstitueret vicedirektør for AU Viden og har siden 1. april haft travlt med at få tegnet omridset af det helt nye vicedirektørområde, der skal udvikle universitetets videnudveksling bredt defineret.

Foto: Søren Kjeldgaard

Udviklingen  af det nye vicedirektørområde sker i tæt samspil med universitetsledelsen, og området skal finde sin rolle og virke til gavn for AU i tæt samarbejde med det tværgående bånd for videnudveksling og de øvrige administrationsområder. Det betyder blandt andet, at det er AU Viden, der fremover har det administrative ansvar for både myndigheds- og virksomhedsrelationer, efter- og videreuddannelse og biblioteksområdet.
– Helt overordnet skal det her vicedirektørområde være med til at åbne Aarhus Universitet over for samfundet, forklarer Lars Moseholm, der samtidig understreger, at der i dag er mange udækkede behov for netop den viden, universitetet kan levere.
– Lige nu arbejder jeg med mine kolleger i vicedirektørkredsen og med medarbejderne i ledelsessekretariatet om at organisere og bemande området, siger Lars Moseholm.
AU Videns største opgave er at skabe sammenhæng i de forskellige indsatser, når det gælder videnudveksling, og derfor skal medarbejderne i AU Viden hele tiden forsøge at tænke på tværs af organisationen. På den måde skulle man gerne finde frem til de indsatser eller modeller, der har et samlet, strategisk AU-perspektiv. Udviklingsprocessen vil strække sig over sommeren og langt ind i efteråret, da det er nye koncepter og nye processer, der skal udvikles og afprøves.
–  Aarhus Universitet har et kæmpe potentiale for at gøre mere ud af videnudvekslingen. Der er en høj grad af fælles identitet på AU, og samtidig er der stor faglig diversitet, så vi kan gøre meget sammen på tværs af universitetet. Derudover har universitetet også ret forankrede relationer til for eksempel virksomhederne i regionen, så der er meget at bygge videre på, siger Lars Moseholm.

Klar til juni

Den helt konkrete tegning af det nye AU Viden er endnu ikke på plads. Men det ligger fast, at der bliver en klar arbejdsdeling mellem et lille strategisk sekretariat, hvor arbejdsopgaverne er fordelt på myndighedsrelationer, efter- og videreuddannelse, alumne, virksomhedsrelationer og bibliotek, og så decentrale enheder, som er servicenære, og som betjener eksempelvis biblioteksområdet og studiemiljøet. Her vil der være administrative medarbejdere inden for de forskellige områder.
– Det er jo et helt nyt vicedirektørområde, vi skal have til at fungere, så jeg har fået en frist til 6. juni til at aflevere en beskrivelse, hvor de første søm kan slås i, fortæller Lars Moseholm, der i øvrigt glæder sig til, at det tværgående sigte med hele forandringsprocessen bliver en forankret del af hverdagen i det nye vicedirektørområde.


 

 

Administrativ organisering på plads

Den faglige udviklingsproces er ét skridt nærmere mod at gå fra proces til drift.
Nu er der nemlig kommet tegninger og forklarende tekster fra de ni vicedirektører i AU Administration, hvor man kan læse om alt lige fra en ny partnertankegang i HR til en forklaring på, hvad de mon laver i det vicedirektørområde, der hedder AU Strategi.
Se organigrammer samt interviews med de ni vicedirektører på adressen: medarbejdere.au.dk/fremtidensau/admi/

UNIvers bringer her ét af de ni interviews, hvor det nye vicedirektørområde AU Viden bliver præsenteret.