Aarhus Universitets segl

AU-viden strømmer ud i virksomhederne

Flere forskere på AU samarbejder med små og mellemstore virksomheder om innovationsprojekter. Forskerne stiller deres viden til rådighed og er med til at løse konkrete udfordringer – det skaber vækst og øget konkurrenceevne og giver forskerne nye perspektiver på deres videnfelt.

Foto: CEI

Virksomheden TEGnology havde en god idé, men manglede konkret viden for at udvikle den i praksis. De fik kontakt til en AU-forsker, som kunne bidrage med den rigtige viden, og nu er de ved at skabe en global forretningssucces.
Historien er ikke enestående. Center for Entreprenørskab og Innovation har succes med at facilitere samarbejde mellem forskere og små og mellemstore virksomheder, der står med en konkret udfordring, som kræver forskningsbaseret viden for at kunne løses.
Det foregår via projektet Genvej til Ny Viden, som i løbet af det seneste halvandet år har formidlet kontakt mellem 50 midtjyske virksomheder og en række forskere fra blandt andet AU. Forskerne bliver frikøbt, så de kan afsætte den fornødne tid til at gå ind i samarbejdet med virksomheden, hvor de bidrager med publiceret viden.

Samarbejde giver ny indsigt

Hvis du som leder i f.eks. Forsvaret skal træffe et kritisk valg, skal du have den etiske værktøjskasse i orden. Konsulentvirksomheden Etikos hjælper i det daglige virksomheder med at formulere et etisk værdigrundlag, som kan danne grundlag for store beslutninger. Virksomheden er nu ved at udvikle et profilværktøj, som gør det muligt at kortlægge menneskers etiske adfærdsprofil, og det får de hjælp til af forskere på AU.
Professor i statistik Peter Allerup samarbejder med Etikos om udvikling af profilværktøjet. Han rådgiver om, hvordan man formulerer kategorier ud fra kvalitative data, som kan bruges til at lave kvantitative analyser med.
– Projektet er interessant for mig, fordi det handler om at omsætte en kvalitativ diskurs til noget kvantitativt. I normal forskningssammenhæng er der vandtætte skotter mellem de to metodikker, så det giver mig en ny indsigt. Og så holder det én til ilden, at det er et meget konkret samarbejde, som skal ende med et konkret produkt.
Peter Allerup anbefaler andre forskere at indgå i vidensamarbejder.
– Det giver et praksisaspekt til den kendte viden, man arbejder med til daglig. Især hvis man holder øje med muligheden for at få nye indsigter, som ellers kan være svære at opnå i ens normale forskerpraksis, siger han.

Interdisciplinært krydsfelt

Martin Jensen er seniorforsker på Institut for Fødevarer og samarbejder med virksomheden FET om at udvikle nye metoder indenfor procesteknologi. Han bidrager med specialviden om vandtransport i planter og har i den indledende fase gennemgået litteraturen på området for at analysere fremadrettede muligheder.
Han mener, at forskere skal samarbejde med erhvervslivet, fordi de med specialviden og analytisk tilgang kan hjælpe virksomheder med at skubbe ting i gang og skabe nye produkter, arbejdspladser og vækst i Danmark.
– Personligt har det stor vægt, at den viden, jeg har, kan blive omsat til værdi. Projektet stimulerer til at gå nye veje og opdage nye forskningsområder, hvor jeg ikke tidligere havde fokus, siger han.
Senere i processen bliver flere forskere koblet på projektet, blandt andet fra ingeniør- og nanovidenskab. Det giver muligheder for at udnytte viden på tværs og åbne døre til helt ny viden.
– Når vi arbejder i krydsfeltet mellem forskellige discipliner, opstår der forhåbentlig også nogle synergieffekter, som kan føre til videre samarbejde i fremtiden, siger Martin Jensen.

Opfylder et behov

Virksomheden Code TnD vil gerne udvikle en forretning indenfor rejsebranchen på baggrund af de såkaldte ”free business models”, hvor man tilbyder kunderne en gratis service, som vi for eksempel kender det fra Facebook. Udfordringen er, hvordan man tjener penge på at give noget væk. Det skal postdoc Franziska Günzel og adjunkt Anna B. Holm fra Centre for Organizational Renewal and Evolution hjælpe virksomheden med at undersøge. De håber at kunne udvikle prototyper på forretningsmodeller. Ligesom Peter Allerup opfordrer de deres kolleger til at indgå vidensamarbejder.
– Det er meget motiverende at være med i samarbejdet, fordi vi oplever, at vi kan være med til at udfylde et konkret behov. Vi får adgang til unikke data og en viden om nye forretningsmodeller i praksis, som vi kan bruge i vores undervisning og forskning.


Genvej til Ny Viden

Projektperiode: 1.1.2011-31.12.2013

Budget: 47,75 millioner kroner

Bevillingsgivere: EU’s Regionalfond, Region Midtjylland og Aarhus Universitet

Status november 2012: 60 ansøgninger til fase 1, 29 til fase 2, heraf 18 aktive projekter i fase 2