Aarhus Universitets segl

Både elite og bredde

Michael Christiansen er netop valgt som ny formand for Aarhus Universitets bestyrelse. Han har blandt andet erfaring fra to af Danmarks største kulturinstitutioner og både Aarhus og Københavns Universitet.

Det Kongelige Teater og Danmarks Radio.
Selvom afstanden umiddelbart kan virke lang fra Holberg og Ramasjang til forskning og uddannelse, er de tre institutioner ikke så forskellige endda, forklarer Michael Christiansen, der har ledelses- og bestyrelseserfaring fra de to første – og netop er blevet formand for bestyrelsen på den sidste.
– Alle tre steder skal du på den ene side lede en virksomhed og en administration på almindelige ledelsesmæssige vilkår, men på den anden side skal du holde en større armslængde til virksomhedens produkt. Det er anderledes end det private erhvervsliv. Ligesom du skal have respekt for journalistikken i Danmarks Radio og den kunstneriske frihed på Det Kongelige Teater, skal du have respekt for den forskningsmæssige frihed på Aarhus Universitet. Erfaringen i at lede i det krydsfelt kan jeg tage med mig, siger han.

Klar arbejdsdeling

Den nyvalgte bestyrelsesformand har allerede siddet i Aarhus Universitets bestyrelse i to år, og han har tidligere både undervist og siddet i en række ledende organer på Københavns Universitet. Han fremhæver, at det er væsentligt at have en god arbejdsdeling mellem rektor og bestyrelsen på et universitet.
– Det er rektor, der leder universitetet, står i spidsen og er den synlige. Som bestyrelsesformand skal du lede bestyrelsen, hvis opgave det er at have den strategiske ledelse og formulere de overordnede retningslinjer for universitetet på kort, mellemlang og lang sigt. Men udførelsen står rektor for, siger han.
Michael Christiansen er helt enig med den kurs, der allerede er sat for universitetet, og han ser to udfordringer for universitetet: at blive endnu mere internationalt orienteret og at kunne satse på eliten og bredden på en gang.
– Vi skal fokusere på det elitære inden for uddannelse og forskning, men samtidig også på vores store uddannelsesmæssige opgaver. Man kan ikke nøjes med at vælge en af de to retninger. Man bliver nødt til at vælge dem begge, siger han.
 

Michael Christiansen sidder i en række bestyrelser både i det private og offentlige, herunder i Danmarks Radio, hvor han i 2008 blev formand. Michael Christiansen er uddannet jurist ved Københavns Universitet, og i årene 1992-2008 var han chef for Det Kongelige Teater efter at have været departementschef i Forsvarsministeriet i 1988-1992 og afdelingschef i Justitsministeriet i 1986-1988.
Michael Christiansen har også haft en særlig interesse for universitetsverdenen, ikke mindst qua sit lange virke som ekstern lektor og medlem af styrende organer på Københavns Universitet, hvor han stadig er censor. Michael Christiansen afløser Jens Bigum, der har været formand siden 2004.