Aarhus Universitets segl

Bliv kandidat med speciale i digitale medier

Aarhus Universitet udbyder fra september næste år en ny linje på kandidatuddannelsen i informationsvidenskab.

Etablerede politikere lige fra Obama til Helle Thorning-Schmidt bruger flittigt de sociale medier for at mobilisere og fastholde vælgere. Facebook og Twitter har gjort det muligt for politiske protestbevægelser i både Europa og Mellemøsten at vokse sig store i rekordfart. På samme måde bliver mobile apps en stadig større del af vores hverdag. Vi kan måle og analysere alt lige fra effektiviteten af vores løbeture til at kortlægge vores søvnrytme eller tjekke indholdet af skadelige stoffer i kosmetik med vores mobiler.
De sociale og digitale medier spiller en stadig større rolle i vores liv og samfund. Den udvikling er baggrunden for, at Aarhus Universitet nu udbyder en ny kandidatlinje på informationsvidenskab. Linjen hedder Digitalt Liv og er rettet mod bachelorer fra samfundsvidenskab og humaniora.
– Uddannelsen fokuserer på de nye former for liv og socialitet, som sociale medier har medført. Den giver kandidaterne stærke humanistiske kompetencer, idet den gør dem i stand til at undersøge og analysere de fænomener, som gør sig gældende inden for området. Kandidaterne får desuden en teknisk forståelse og kan medvirke til at udvikle apps, services eller hjemmesider. Disse kompetencer kan både bruges i erhvervslivet, i offentlige institutioner og i forskningsverdenen, forklarer Claus Bossen, der er lektor i informa-tions- og medievidenskab og koordinator for den nye uddannelse.

Et felt i rivende udvikling

Den nye uddannelse indeholder også et innovationselement, så kandidaterne udvikler evnen til at opdage og handle på mulighederne i den digitale udvikling.
– Vi ønsker at uddanne kandidater, der kombinerer gode analytiske kompetencer med en indsigt i sociale og digitale medier og brugen af disse medier. Det er et felt, som er inde i en markant udvikling, og som vi kommer til at se stadig mere til. Derfor vil vi gerne uddanne kandidater, der kan udvikle mobile og sociale platforme, men også kan deltage aktivt i debatten om sociale og digitale medier ved at have blik for såvel muligheder som farer, fortæller Claus Bossen.      
Uddannelsen er bygget op omkring tre overordnede spor: teknisk forståelse, digital sociologi samt innovation og projektledelse.
– Det er kompetencer, som er populære i de uddannelser, vi allerede tilbyder, og som giver kandidater, som vi tror vil være efterspurgte, siger Claus Bossen.

Læs mere om den nye linje Digitalt Liv på kandidat.au.dk


Digitalt Liv

Ny linje på kandidatuddannelse i Informationsvidenskab.

Hvem kan søge: Bachelorer fra humaniora eller statskundskab

Studiested: Aarhus

Studiestart: 1. september

Pluk fra studieguiden: Uddannelsen uddanner kandidater, der kan analysere digitale teknologiers betydning og brug og herudfra aktivt forme dem og strategisk planlægge deres ibrugtagningog udbredelse.

Læs mere på kandidat.au.dk