Aarhus Universitets segl

Brasilien: Nyt marked – nye idéer

Med en bevilling i ryggen kunne antropolog Anne Line Dalsgård arrangere et netværksseminar i Brasilien. Med sig hjem har hun ny viden, nye kontakter og nye idéer til at styrke AU’s brasilianske profil.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen uddelte tidligere på året 13 millioner kroner til netværksaktiviteter, der skal fremme dansk samarbejde med blandt andet Brasilien.
En af de i alt 47 modtagere af en bevilling er lektor i antropologi Anne Line Dalsgård, som har søgt midler til at arrangere og afholde et netværksseminar i São Paolo i Brasilien med overskriften ”Samfund, kultur og organisationer – nye dilemmaer og muligheder”. Hun har gennem mange år beskæftiget sig med den fattige befolkning i det nordøstlige Brasilien og har de senere år lavet feltstudier i et par større danske virksomheder. De to ting ønsker hun nu at koble i et projekt, der trækker på antropologi såvel som business studies.
– Jeg er blevet præsenteret for en masse ny viden såsom komparative studier af virksomhedskulturen i Danmark og Brasilien. Men noget af det mest interessante var faktisk at høre to danske repræsentanter fra Grundfos Brazil fortælle om konkrete problemer, de oplever i forbindelse med virksomhedens indtog på det brasilianske marked. Det er meget kompliceret at skulle ind på et nyt marked og møde en ny og anderledes virksomhedskultur, og det gav næring til mange diskussioner at høre om virksomhedernes konkrete udfordringer, fortæller Anne Line Dalsgård.
Det var blandt andet Andreas Kolind, der er Distribution Sales Manager for Grundfos Brazil, som gav forskerne indblik i, hvilke udfordringer det kan give, når en dansk virksomhed skal navigere i den brasilianske virksomhedskultur, hvor blandt andet samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter er markant anderledes end i Danmark. Men han fik omvendt også meget ud af mødet med danske og brasilianske forskere.
– For mig var det en unik mulighed for at reflektere over den virkelighed, som Grundfos Brazil opererer i til daglig, og diskutere den indflydelse, som samfundet, udviklingen, kultur og menneskelige relationer har på måden, vi kan drive forretning på i et land som Brasilien, fortæller han.

Tættere på kolleger

Ud over mødet med repræsentanter fra erhvervslivet fik Anne Line Dalsgård skabt kontakt til en række brasilianske forskere, der arbejder med både antropologi og business studies, herunder den anerkendte antropolog Livia Barbosa. Men hun er også kommet tættere på et par AU-kolleger. Foruden Anne Line Dalsgård deltog to andre AU-forskere: lektor på Brasilianske Studier Vinicius Mariano de Carvalho og Robson Silva Rocha, der er lektor i marketing og organisation. De tre kolleger kendte ikke meget til hinanden på forhånd, men det er der nu lavet om på.
– Vi vil gerne samarbejde mere fremover med et projekt, som kan engagere os alle tre på tværs af vores forskellige fagligheder, og som også kan være med til at skabe en endnu stærkere brasiliansk profil på AU, fortæller Anne Line Dalsgård.