Aarhus Universitets segl

Brikkerne falder på plads

Næsten alle administrativt ansatte på Aarhus Universitet har fået besked om deres fremtidige placering i den nye organisation. Forude venter nye kolleger, nye arbejdsopgaver og mere kompetenceafklaring.

Christina Breddam er stedfortrædende vicedirektør for HR. Foto: Lars Kruse | AU Kommunikation

Måneders uvished lakker mod enden. I dagene op til den 17. juni faldt de sidste brikker på plads i puslespillet, og de særligt berørte medarbejdere fik besked om, hvor de skal arbejde efter sommerferien. For de berørte forventes det ligeledes, at langt de fleste kan få svar inden sommerferien.
UNIvers har stillet Christina Breddam, stedfortrædende vicedirektør for HR, nogle spørgsmål om processen.

Hvordan bliver processen
fremover?
– Medarbejderne begynder som udgangspunkt i deres nye funktioner den 1. august. Hvis man sidder med opgaver, man skal gøre færdig først, så aftaler man det med sin nuværende og kommende leder. Det overordnede hensyn er sikker drift – der skal helst ikke være opgaver, som bliver tabt mellem stolene i denne proces. Det er svært at svare på, hvornår alle er på plads både arbejdsmæssigt og geografisk – man flytter sig fysisk i takt med, at man får etableret pladsen til det.

De særligt berørte medarbejdere har i forbindelse med ønskerunden fået coaching og kompetenceafklaring. Hvilken støtte kan de berørte medarbejdere, der er blevet flyttet, forvente?
– Det er tanken, at alle medarbejdere på sigt skal kompetenceafklares. De særligt berørte kom så at sige først, fordi de stod i den situation, at de ikke vidste, hvilket område de hørte til. Hvis man får et job, som er væsentligt anderledes end det gamle, har man også mulighed for sammen med sin nye leder at aftale, om man har brug for kompetenceudvikling for at varetage den nye funktion.

Nogle medarbejdere fik besked om deres kommende placering lige op til festen den 17. juni, og nogle blev hjemme fra festen af samme grund. Ligger der særlige overvejelser bag netop dette tidspunkt?
– Vi har fremskyndet tidsplanen for processen, og dermed fik mange besked i ugen op til festen. Vi gik efter, at alle skulle have besked, inden de gik til fest, så man ikke skulle gå og bekymre sig om det til festen. Det ville heller ikke være hensigtsmæssigt, at halvdelen til festen havde fået besked og den anden halvdel ikke. Men det er trist, hvis nogle fik et svar, de var så kede af, at de blev hjemme.

Nogle TAP’er, blandt andet en række regnskabsmedarbejdere, der skal arbejde på transaktionscenter, er orienteret om, at deres funktion bliver samlet i Aarhus i 2012. Hvordan bliver processen for dem?
– Centralisering af transaktionscentret i Aarhus har ikke været en del af ønskerunden, fordi tidspunktet for, hvornår det skulle ske, har været uafklaret. Denne proces er ikke planlagt endnu, men når vi kommer så langt, vil vi tage hånd om den sammen med tillidsrepræsentanterne og samarbejdsudvalget.