Aarhus Universitets segl

Chefens svære rolle

Lige nu er mange medarbejdere bekymrede for deres plads i den nye organisation. Det er deres chef måske også. Men lederen bør stadig være en positiv rollemodel for medarbejderne, mener afgående administrationschef.

Lederne skal være nærværende og stå til rådighed for medarbejderne i processen – også selv om deres egen stilling er i spil, siger Christina Breddam, afgående administrationschef for det tidligere Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Foto: Lars Kruse/AU-foto.

Hun skal som leder hjælpe de medarbejdere, der er bekymrede over omstruktureringer og ønskerunder. Samtidig er også hendes egen stilling i spil. Men medarbejderne skal ikke mærke chefens eventuelle uro, mener Christina Breddam, der er afgående administrationschef på det tidligere Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.  
– Som leder må jeg håndtere eventuelle bekymringer og frustrationer over min egen situation et andet sted. For eksempel ved at tale med lederkolleger. Medarbejderne får ikke noget ud af at blive udsat for chefens frustrationer, siger Christina Breddam.
Den snart forhenværende administrationschef har allerede været i ønskerunde og er blevet placeret i den nye organisation som chef for organisationsudvikling og arbejdsmiljø og stedfortrædende HR-vicedirektør.  Indtil senest ultimo 2011 skal hun samtidig varetage sin nuværende funktion. Undervejs i processen har hun forsøgt at være rollemodel for sine medarbejdere ved at fortælle om den måde, hun selv håndterer forandringsprocessen på.
– Jeg er nok den type, som relativt hurtigt vender tingene til det positive og fokuserer på de muligheder, den nye situation giver. På den måde udsender jeg positiv energi og hjælper medarbejderne med at få øje på de gode ting, siger hun.

Plads til bekymring

Christina Breddam understreger dog også, at det er vigtigt at give rum til medarbejderens bekymringer. Det allervigtigste er at være til stede, svare på spørgsmål efter bedste evne og anerkende medarbejdernes meget forskellige reaktioner på forandringerne.  
–Nogle bliver enormt kede af det. Nogle ser det som en karrieremulighed, og andre er ikke særligt påvirkede. Som leder er det vigtigt at anerkende og give plads til de mange forskellige reaktioner, der er i spil. På den måde kan vi støtte hinanden bedst muligt, siger Christina Breddam.
Lederne på Aarhus Universitet gennemgår for tiden forandringskurser, der skal klæde dem på til at håndtere medarbejdernes reaktioner. Christina Breddam mener, kurserne er en stor hjælp.
– Vi lærer noget om, hvordan vi som ledere kan hjælpe medarbejderne. Men mindst lige så vigtigt er det, at lederne bliver sat sammen og kan udveksle erfaringer, siger hun.

Cheferne placeres først

Christina Breddam har været gennem ønskerunden og er blevet placeret i den nye organisation, mens hendes medarbejdere må vente flere måneder på en afklaring. Hun mener, det er hensigtsmæssigt at gøre tingene i denne rækkefølge.
– Det giver mere ro for medarbejderne på den måde. Det er klart, at al usikkerheden også påvirker lederne. Når lederne er afklarede om deres nye plads i organisationen, har de mere overskud til at hjælpe medarbejderne.


 

ledere i ønskerunde

  • De ni tidligere administrationschefer er kommet på plads i den nye     organisation, funktionschefer og øvrige ledere er endnu ikke placeret.

 

  • Administrationschefer, funktionschefer og evt. institutledere skal deltage i et lederforløb med henblik på at yde støtte og vejledning til de særligt berørte medarbejdere, der skal deltage i processen med kompetenceafklarings-forløb og ønskerunder.