Aarhus Universitets segl

Da Røde Rudi kom til Aarhus

Det var dengang

Rudi Dutschke og familie mødte den danske presse på Aarhus Universitet den 22. februar 1971. Bagest professor Johannes Sløk, der inviterede den tyske

Det er i år 40 år siden, den tyske studenterleder Rudi Dutschke den 1. marts begyndte at undervise på Institut for Idéhistorie, hvor han i tre semestre afholdt øvelser over Kritisch-materialistische Reflexionen des Begriffs der ”Diktatur des Proletariats”. Røde Rudi, som han blev kaldt, kom til Aarhus, efter at en engelsk domstol havde nægtet ham opholdstilladelse i Storbritannien. Her opholdt han sig i en periode ved Cambridge University efter at være flygtet fra Vesttyskland, hvor han i 1968 blev udsat for et attentat.

Dutschke blev officielt inviteret til Aarhus af professor Johannes Sløk, men det skete på initiativ af daværende studenterrådsformand Mihail Larsen.
Dutschke-familiens ankomst til Danmark blev fulgt tæt af den danske presse, som Dutschke mødte ved et pressemøde på Institut for Idéhistorie den 22. februar 1971 (foto).
Rudi Dutschke døde i Aarhus juleaften 1979 efter et epileptisk anfald, der var en følge af attentatet.