Aarhus Universitets segl

Danmarks natur på nettet

Ny hjemmeside skal fortælle Danmarks naturhistorie – og blive et samlingspunkt for naturinteresserede forskere og privatpersoner. 15. Juni Fonden har bevilget 850.000 kroner i 2012 til den første fase af projektet Natur.dk, som koordineres af Aarhus Universitet.

Natur.dk er en formidlingsportal, der skal samle al information om Danmarks natur.

Du står ude i naturen. Pludselig ser du et insekt, du aldrig har set før. Nysgerrig? Om få år kan du med et klik på din smartphone få svar på, hvad insektet hedder. Ligesom du kan få oplysninger om planter og dyr i det område, du befinder dig i – eller viden om, hvad der kendetegner den natur, du befinder dig i. Samt en hel masse andre ting. Hjemmesiden, som skal gøre det muligt, hedder Natur.dk. Det er en formidlingsportal, der skal samle al information om Danmarks natur.
– På natur.dk skal man kunne skaffe viden om danske naturtyper og danske arter. Men det skal ikke kun være formidling fra forskerne til befolkningen. Natur.dk vil gerne aktivere brugerne i en fælles bestræbelse på at øge kendskabet til Danmarks natur, siger Flemming Skov, viceinstitutleder ved Institut for Bioscience.
Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum i Aarhus koordinerer projektet, der skal foregå i et tæt samarbejde med andre forskningsinstitutioner og museer i Danmark. Natur.dk skal fungere som et netværk for naturinteresserede forskere, privatpersoner, institutioner og organisationer.
– Natur.dk skal bidrage til at øge interessen for natur og biodiversitet, og det er vores intention, at Natur.dk bliver stedet, hvor man søger og deler oplysninger om Danmarks natur, siger Flemming Skov.
Den første fase af projektet skal bruges til at udvikle et færdigt koncept, og lykkes det, påbegyndes det egentlige arbejde med at bygge siden op efter nytår. 


Natur.dk har fire hovedformål:

  • At skabe et levende og samarbejdende dansk biodiversitetsnetværk for forskere, formidlere og naturinteresserede
  • At bygge en netportal – Natur.dk – der gør det let og spændende for alle at finde viden om den danske natur og selv bidrage
  • At skabe indhold og "fylde" viden på portalen i form af artsblade, naturtyper og beskrivelse af levesteder
  • At udvikle formidlingsværktøjer til for eksempel smartphones, der kan støtte undervisningen og den generelle interesse for biodiversitet