Aarhus Universitets segl

Der er ikke bedre alternativ

Aarhus Universitet er ikke helt tilfreds med forskningens pointsystem, men vil foreløbig bevare det.

Foto: Anders Trærup

Giv den tid, indtil der er et bedre alternativ.
Med den melding laver Aarhus Universitet en åbning til andre måder at måle forskningens output og gennemslagskraft, end hvor den bliver publiceret.
Det fremgår af en evaluering af den bibliometriske forskningsindikator (BFI), der er med til at fordele en del af forskningsbevillingerne.
Evalueringen viser, at de øvrige danske universiteter, med undtagelse af Danmarks Tekniske Universitet, vil fortsætte med BFI. Derimod lyder det fra Aarhus, at målinger af citationer fra de enkelte publikationer ville være bedre til at styrke kvaliteten af forskningen og den internationale konkurrenceevne.
Business and Social Sciences ved AU mener dog, at ranking af et snævert antal toptidsskrifter er et mere nærliggende alternativ til BFI (se artikel her på siden).

Ingen negative konsekvenser

Når AU alligevel vil arbejde videre med BFI, er begrundelsen, at den foreløbig ikke har haft negative konsekvenser for universiteterne, og at man bør høste flere erfaringer og videreudvikle systemet nogle år endnu.
Evalueringen fra AU noterer, at indikatoren ikke har haft indflydelse på forsknings- og publiceringskulturen på universitetet.
Det er rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, dekan Allan Flyvbjerg fra Health og prodekan Per Baltzer Overgaard fra Business and Social Sciences, der har leveret universitetets bidrag til evalueringen, som er i høring frem til midten af juli.

Se hele vurderingen af den bibliometriske forsknings-indikator på au.dk/univers