Aarhus Universitets segl

Der skal tal på bordet

Forskningsprojektet STAGES skal dokumentere AU’s ligestillingsindsats. Det er vigtigt, når ligestilling skal på dagsordenen, fortæller projektets leder.

49,7 procent af de ph.d.-studerende på AU er kvinder, mens det kun gør sig gældende for 14,2 procent af AU’s professorer. Det er vigtigt at kunne lægge sådanne tal på bordet, hvis man vil sætte fokus på ligestilling eller manglen på samme inden for akademia.
Det fortæller Evanthia K. Schmidt, der er lektor ved Dansk Center for Forskningsanalyse på AU og i flere år har beskæftiget sig med kvinders deltagelse i forskning. Hun er desuden dansk projektleder for det internationale forskningsprojekt STAGES (Structural Transformation to Achieve Gender Equality in Science), der skal fremme ligestillingen på europæiske universiteter.
– Inden man kan gå til sagen, skal man starte med at dokumentere, at der er et problem. Når vi skal ud og lave præsentationer, indleder vi derfor altid med tabeller og grafer, der illustrerer behovet for bedre udnyttelse af de kvindelige ressourcer, fortæller hun.

Forskellige perspektiver på ligestilling

Hun oplever, at den danske ligestillingsdebat adskiller sig fra debatten i Norge og Sverige.
– I Norge og Sverige er man mere åbne i forhold til at debattere ligestilling med fokus på at sikre lige muligheder for alle, og at kønssammensætningen skal afspejle befolkningssammensætningen. I Norge er man ikke bange for at diskutere kvoter, og det er med til at sætte en anden standard for debatten, mener Evanthia K. Schmidt.
I Danmark kobles ligestillingsdebatten ofte til andre parametre ifølge Evanthia K. Schmidt.
– Vi taler typisk om ligestilling i forbindelse med konkurrenceevne, talentudvikling og behovet for større diversitet i forskningen. Det er anderledes end i Norge og Sverige, hvor debatten ofte har handlet om konkrete tal og incitamenter for positiv særbehandling af det underrepræsenterede køn.

Måler på nye tiltag

STAGES er med til at udvikle og dokumentere effekten af flere af de nye ligestillingstiltag, som AU HR og Udvalget for Mangfoldighed barsler med, f.eks. den nye mentorordning. Det samarbejde ser vicedirektør for AU HR Louise Gade gensidige fordele ved.
– STAGES kan bruge os som praksisgrundlag for deres forskning, mens vi kan bruge dem som sparringspartner og trække på den erfaring, de har i kraft af deres internationale samarbejdspartnere i projektet, siger hun.
Udgangspunktet for STAGES er at øge bevidstheden om udfordringerne omkring ligestilling og skabe viden om, hvordan man ved at ændre strukturen i sin organisering kan blive bedre til at benytte de kvindelige forskeres kompetencer.
– De nye tiltag bliver absolut interessante at dokumentere effekterne af. De er udtryk for præcis det, vi tænker på, når vi siger, der er brug for strukturelle ændringer i organisationen for at fremme ligestillingen, fortæller Evanthia K. Schmidt.