Aarhus Universitets segl

”Det var som at sparke en åben dør ind”

Hvordan sikres der mere medarbejderindflydelse på fremtidens Aarhus Universitet? Det har en række medlemmer af de eksisterende akademiske råd diskuteret med universitetsledelsen på et fælles seminar.

Der er langt fra det naturskønne Als til Slotsholmen midt i hovedstaden.
Men lige nu er det både på universitetets kursusejendom i det sønderjyske og på Christiansborg i det københavnske, at rammerne for medarbejderindflydelse på Aarhus Universitet bliver diskuteret og fastlagt.
For mens politikerne nærmer sig 2.-behandlingen af den nye universitetslov med stormskridt, og alt indtil videre peger i retning af, at den nuværende enstrengede ledelsesmodel med rektor i toppen bliver fastholdt, så mødtes medarbejdere og universitetsledelse til drøftelser af, hvordan de afstukne rammer for medarbejdermedbestemmelse kan udmøntes på det nye Aarhus Universitet.    
En af deltagerne var lektor Søren Pold, der både har siddet i det akademiske råd på Det Humanistiske Fakultet og deltaget i det udvalg, der har set på fremtiden for de akademiske råd på hele universitetet.
– Vi kunne selvfølgelig godt have brugt en masse tid på at diskutere de rammer, som Folketinget efter alt at dømme afstikker for ledelse af universiteter, og der er da også noget at diskutere. Men da de ligger fast, brugte vi tiden på at udfylde dem i stedet. Og her synes jeg, at vi blev mødt med en meget positiv indstilling fra universitetsledelsen. Det var nærmest rektor, der gik forrest i at få inddraget medarbejderne mest muligt, siger han.

Går efter en Aarhusmodel

Søren Pold beskriver de fremtidige akademiske råds roller som en slags ”privilegerede høringspartnere”.
– De kommende medarbejderfora skal sikre den akademiske og faglige rådgivning og agere en slags kontrolinstans og ”offentlighed”, der råber op, hvis sager er på vej til at gå galt. Samtidig skal vi indgå i den strategiske sparring og agere bred tænketank for ledelsen. Selvom de endelige modeller endnu langt fra er på plads, så er det mit indtryk, at ledelsen i høj grad ønsker at inddrage os inden for de rammer, der er. At kæmpe for mere medarbejderindflydelse var lidt som at sparke en åben dør ind, siger han.  
Hvis den nye universitetslov bliver vedtaget inden sommerferien, sætter bestyrelsen gang i et vedtægtsarbejde, og her ser rektor Lauritz B. Holm-Nielsen det som en klar fordel, at man allerede nu er så langt fremme i den interne dialog om de akademiske råd.
– Vi er jo på forkant og går efter en Aarhusmodel, hvor både medarbejdere og studerende sikres så stor en grad af medindflydelse og medinddragelse som muligt, siger han.