Aarhus Universitets segl

Drømmeuddannelse vs. drømmeby

Ansøgere, der ikke kom ind på deres førsteprioritet, vælger hellere en anden uddannelse end at flytte til en ny by.

Det næste års studerende er allerede nu ved at vælge deres uddannelse – her på studiemessen Uddannelse Uden Grænser, som havde næsten 13.000 besøgende i løbet af to dage. Foto: Lars Kruse

Det er sjældent, at Hendes Majestæt Dronningen ligefrem kommenterer på universiteternes optagelsestal. Men den 31. december i nytårstalen gjorde hun netop det.
”For de unge kan det gælde om at finde et andet spor, hvis man ikke kommer ind på sin ønskeuddannelse,” lød opfordringen. ”Måske skulle man flytte til en anden by eller en anden landsdel, hvis mulighederne for arbejde eller uddannelse er bedre der,” sagde hun.
Om Dronningen ligefrem har læst den rekrutteringsundersøgelse, som Aarhus Universitet offentliggjorde få dage inden hendes tale, er nok tvivlsomt. Men den viste endnu engang, at studerende vælger byen frem for uddannelsen, når de skal udfylde deres prioriteringsskemaer med plan B’er og plan C’er. 
– Hvis man ikke kommer ind på sin drømmeuddannelse i sin drømmeby, så er der en tendens til, at man går lidt på kompromis med sin drømmeuddannelse for så til gengæld at blive i byen, siger Anne Teglborg fra AU Studieadministration.

Uddannelse og karriere

Anne Teglborg forklarer, at det faktisk er et fåtal af de adspurgte, som ikke kom ind på deres førsteprioritet, der har sagt ja til en tilsvarende uddannelse i en anden by.
– Det er lidt afhængigt af, hvilken uddannelse de har søgt ind på. Jo sværere en uddannelse er at komme ind på, jo mere indstiller ansøgerne sig på, at det at flytte til en anden by og studere kan blive en mulighed.
Undersøgelsen viser, at mens næsten hver anden studerende på Health er flyttet til Aarhus efter at have fået nej et andet sted i landet, så er det samme kun tilfældet for hver femte på Business and Social Sciences og for cirka 1 ud af 15 på Arts og Science and Technology.
– Det hænger sammen med de forskellige uddannelsers karrieremuligheder. Du kan kun blive læge, hvis du læser medicin. Men du kan komme til at arbejde i kommunikationsbranchen med mange forskellige uddannelser bag dig, hvis det er det, du vil, siger Anne Teglborg.
Når medicinstudiet på Aarhus Universitet samtidig sidste år var det af landets medicinstudier, der havde den laveste grænsekvotient, betyder det, at mange ender med at flytte til Aarhus for at læse, og at Health derfor scorer ekstra højt.

Uden socialt sikkerhedsnet

En vigtig faktor er ifølge Anne Teglborg, at de unge er bange for at forlade de kendte rammer og pludselig stå uden et socialt sikkerhedsnet af familie og venner. Og samme erfaring har Anders Futtrup, studievejleder på Juridisk Institut. Han repræsenterer uddannelserne på Business and Social Sciences på blandt andet uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænser.
– Mange er bange for at flytte til en ny by, fordi der sjældent er nogen, der flytter med dem. Fag som jura, psykologi og statskundskab er læsetunge fag, og det kræver meget arbejde alene, siger han.
Anders Futtrup får, når han er rundt  på uddannelsesmesserne, mange spørgsmål om, hvordan det er at være studerende i Aarhus.
– Alle universiteterne er fagligt stærke, men noget, der særligt adskiller de forskellige steder, er studiemiljøet. I København har de studerende for eksempel ofte undervisning flere forskellige steder i indre by, og efter endt undervisning bliver de sluset direkte ud i gadebilledet. Når du er færdig med en forelæsning på AU, befinder du dig stadig ”inden for” universitetets mure, hvilket har en positiv indvirkning på studiemiljøet, siger han og slår ud med armen i retning af Universitetsparken.
Inden Anders Futtrup begyndte at studere, besøgte han Harvard og NYU, som har et samlet campusområde blandt andet med dorm rooms til de studerende.
– Jeg blev forelsket i den måde at studere på, og den eneste mulighed for noget lignende i Danmark er på AU. Her ligger auditorier, undervisningslokaler, læsesale, biblioteker, fredagsbarer med videre samlet, og på en positiv måde tvinger det en til at engagere sig.
Derfor mener han heller ikke, kommende studerende skal være bange for at blive ensomme, hvis de flytter til Aarhus.

Tendens mod ændring

Det kan dog være, at den lave studiemobilitet er ved at ændre sig, fortæller Anne Teglborg. Når hun er på studiemesser, er der flere og flere, som er interesserede i at høre om mulighederne for at studere andre steder i landet.
– Før i tiden var det udelukket for unge i København at flytte til Aarhus. Men nu virker de mere indstillede på det, siger hun. Det samme mærker Anders Futtrup.
– Der er en stigende åbenhed for at rejse efter sin drømmeuddannelse, da folk bliver mere og mere opmærksomme på risikoen for slet ikke at komme ind, siger han og henviser til de stigende optagelseskvotienter på mange fag.
– Det gælder om ikke at se det som en begrænsning, hvis man skal flytte til en ny by. For rigtig mange unge er det helt naturligt, at de skal flytte for at få en uddannelse. Alle dem, som kommer fra byer, hvor der ikke er et universitet, har indstillet sig på det tidligt, så de kan fokusere på at vælge den rigtige uddannelse, siger Anders Futtrup.
Og hvis der er nogen tilbage, der er i tvivl om, at mobilitet er en god idé, så har de nu også fået et vink med en vognstang af selveste majestæten.

Kilde: Dit studievalg 2011
– Rekrutteringsundersøgelse