Aarhus Universitets segl

Ekstern finansiering er ikke uden omkostninger

Det er ikke altid uden problemer at modtage eksterne bevillinger. Ekstern forskningsfinansiering uden medfinansiering og overhead presser nemlig institutternes budgetter. Derfor er det nu nødvendigt at ændre ansøgningsproceduren.

Afledte omkostninger forbundet med ekstern finansiering er en udfordring for institutternes budgetter.
Afledte omkostninger forbundet med ekstern finansiering er en udfordring for institutternes budgetter.

I takt med at forskerne på Health modtager forskningsbevillinger på en-til-tre-cifrede millionbeløb, dukker nye økonomiske udfordringer op. Det drejer sig om afledte omkostninger, der dækker over de udgifter, som er forbundet med at huse ethvert eksternt finansieret forskningsprojekt. De afledte omkostninger dækker blandt andet over administrativ support, husleje, brug af faciliteter, frikøb og lignende. Og disse omkostninger skal instituttet som regel dække.

Derfor skal forskerne nu forbi institutlederen med budgettet, inden en projektansøgning sendes af sted.

”Vores beslutning om at ændre proceduren har på ingen måde til formål at styre eller begrænse forskernes aktiviteter. Den har til formål at give institutlederen et overblik over, om økonomien i et aktuelt projekt hænger sammen, og om projektet kan huses, hvis bevillingen kommer hjem,” fortæller Allan Flyvbjerg.

Bekymring i FSU

Udfordringen med de afledte omkostninger var på dagsordenen på det seneste møde i fakultetets samarbejdsudvalg (FSU). Her drøftede medlemmerne, hvordan udfordringen kan imødegås.

”Det er herligt, at vi modtager så mange eksterne forskningsbevillinger. Men glæden kan være kort, hvis de reelle driftsomkostninger ikke er inkluderet i bevillingens budget og derved utilsigtet ender med at belaste værtsinstituttets driftsbudget,” fortæller lektor Steffen Junker fra Institut for Biomedicin.

Steffen Junker er medlem af FSU på Health, og han er bekymret for det øgede pres på institutterne.

”Vi bliver nødt til at forholde os til det her. For i yderste konsekvens kan de afledte omkostninger tvinge institutlederne til at indskrænke den eksisterende mangfoldighed af forskningsaktiviteter, simpelthen fordi institutterne ikke har råd til at medfinansiere de mange projekter,” forklarer Steffen Junker.

En samlet, koordineret indsats er vejen frem

Også i fakultetsledelsen er de afledte omkostninger i forbindelse med nye projekter højt på dagsordenen. Her arbejder man i øjeblikket på at finde en konkret løsning på de problemer, der er forbundet med at modtage eksterne bevillinger. Dekan Allan Flyvbjerg er fortrøstningsfuld.

”Vi er altid glade for at modtage ekstern finansiering. Men vi må ikke, i begejstringen, glemme, at økonomien skal hænge sammen. Det er derfor nødvendigt, at alle vore forskere er opmærksomme på de afledte udgifter i forbindelse med et forskningsprojekt. Det betyder, at man så vidt muligt i udformningen af en ansøgning også husker at ansøge om de afledte udgifter, der forbinder sig til et givent projekt,” siger Allan Flyvbjerg.

”Målet på Health er klart. Vi skal skabe resultater, der forbedrer befolkningens sundhed. Og ekstern forskningsfinansiering fra både danske og udenlandske offentlige og fra private kilder er et vigtigt middel til at nå det mål. Ekstern fundraising er afgørende for øgning i fakultetets økonomiske-, og dermed videnskabelige- og uddannelsesmæssige råderum, siger dekan Allan Flyvbjerg.”

Læs mere om den nye procedure i Healths politik for ekstern forskningsfinansiering