Aarhus Universitets segl

En ordentlig tone, tak

Af Helle Colding Seiersen, HK-fællestillidsrepræsentant, og Mads Ask Andersen, AC-fællestillidsrepræsentant i AU Administration

Debatkultur

Kritik er en naturlig og nødvendig del af en nuanceret debat – navnlig, hvis kritikken er konstruktiv, saglig og fremføres i en ordentlig tone. I forbindelse med de mange faglige og organisatoriske forandringer på universitetet har der både internt og eksternt været debat om berettigelsen af dele af administrationen, og vi anerkender selvfølgelig enhver ansats ret til ytringsfrihed og ret til at deltage i diskussionen af fremtidens universitet. Men vi oplever desværre i disse dage, at den fremførte kritik er blevet mere personlig, ukollegial og rettet mod de enkelte menige administrative medarbejdere, blandt andet i læserbreve og kronikker i den eksterne presse. Det er en skam!
Aarhus Universitets teknisk-administrative medarbejdere arbejder hver eneste dag hårdt med at supportere kolleger, som ligeledes arbejder hårdt med universitetets kerneydelser forskning, undervisning, videnudveksling og myndighedsbetjening. Det er derfor mildest talt frustrerende at opleve, at kritikken nogle gange går efter manden og ikke efter bolden.

Alle medarbejdere er i denne tid præget af universitetets store forandringer med organisatoriske såvel som fysiske flytninger, fortætninger, ibrugtagning af nye systemer, nye arbejdsopgaver, nye kolleger, nye ledere og meget, meget mere. Disse forandringer har trukket og trækker stadig enorme veksler på alle universitetets medarbejdere, både de videnskabelige og de teknisk-administrative, som på hver sin vis arbejder hårdt og loyalt på at få alle forandringerne til at lykkes og forhåbentlig i sidste ende til at lykkes rigtigt.
Frustrerende er det således at opleve, at det nu efterhånden er mere reglen end undtagelsen, at kritikken af universitetets ledelse og dennes beslutninger desværre ikke rettes mod rette sted, men i stedet bliver til en kritik af den enkelte teknisk-administrative medarbejder. Det er ikke just fordrende for den kollegiale fællesskabsfølelse og for den enkelte medarbejders selvværd, som vi anser som en nødvendig faktor for at få hverdagen til at fungere, og som gør Aarhus Universitet til en rigtig god arbejdsplads for alle.
Vi vil overlade det til Aarhus Universitets ledelse løbende at svare på kritikken om administrationens størrelse og berettigelse. I mellemtiden beder vi om en ordentlig tone, tak.