Aarhus Universitets segl

Et moderne universitet er for de mange

Øget optag viser, at universitetet tager sin samfundsopgave alvorligt. Men vi skal være bedre til at skabe rammer for et godt studiemiljø, mener prodekan for uddannelse.

Det moderne universitet er bevidst om sit ansvar for at højne samfundets uddannelsesniveau. Og derfor er det kun godt, hvis rekordoptaget fortsætter, så målet om de 25 procent med en universitetsuddannelse kan nås.
Sådan siger prodekan for uddannelse på Health, Berit Eika.
Hun er dog samtidig med på, at det også giver nogle udfordringer, når så mange unge skal gennemføre et universitetsstudium.
– Tidligere har vi ikke været klar over, hvor stor en betydning det sociale miljø har for et godt studieliv. Men nu kommer der en ny generation af unge, som også har forventninger om, at der er rammer til et netværk uden for auditorierne, og som på den måde peger på en overset opgave, siger hun.
Berit Eika henviser blandt andet til den seneste studiemiljøundersøgelse, der viser, at social trivsel er en vigtig forudsætning for at gennemføre studiet, og hun fremhæver Medicinerhuset som et ret enestående eksempel på et sted, hvor de studerende selv kan indrette sig med både læsepladser og mødefaciliteter.
– Der ligger faktisk mange ressourcer i de studerende, hvis vi bare sørger for nogle rammer, hvor de kan skabe større sammenhæng mellem forelæsningerne og tiden imellem, siger hun.

Alle forskere skal undervise

En anden udfordring er at gøre undervisningen så god som mulig – for så mange som muligt. Men her ser Berit Eika store muligheder i de pædagogiske enheder på universitetet samt udrulningen af educational it.
– Vi skal som undervisere have større fokus på tiden imellem forelæsningerne, så de studerende lærer at udnytte mellemtiden mest effektivt, siger hun.
Som prodekan for uddannelse har Berit Eika en helt klar holdning til forholdet mellem undervisning og forskning.
– Begge dele er jo kerneaktiviteter på universitetet. Og jeg mener, at alle forskere skal undervise, selvfølgelig under hensyntagen til deres forskningsaktiviteter. Deres kvalifikationer på uddannelsessiden skal derfor også med ind i vurderingen, når de bliver ansat, siger hun.