Aarhus Universitets segl

Farvel til UNIvers og goddag til nyt fælles medie

Du sidder lige nu med det allersidste nummer af universitetsavisen UNIvers. Til foråret lander en ny avis i dueslag og standere, og det bliver en avis med et kommissorium fra både medarbejdere, studerende og ledelse i ryggen. Den nye avis skal blandt andet være med til at opbygge fællesskab og identitet på tværs af AU og være kendetegnet ved redaktionel frihed.

Klare afsenderforhold, mere debatskabende og perspektiverende journalistik og større geografisk spredning.
Sådan skal den nye universitetsavis være ifølge det kommissorium, der udsprang af forårets proces, hvor grupper af medarbejdere og studerende arbejdede på at skabe et nyt grundlag for et fælles AU-medie, der skal afløse UNIvers.
– Selv om der har været mange gode artikler i UNIvers, så har der hele tiden været en usikkerhed omkring afsenderforholdene, og det bliver ændret nu. Den nye avis får sin helt egen redaktion, der kun arbejder med avisen, som skal redigeres efter klare journalistiske kriterier. For at holde kursen og sikre, at kommissoriet følges, er der som noget nyt tilføjet en redaktionskomité, som blandt andet får til opgave at sikre den redaktionelle frihed og armslængdeprincippet til forskellige interessenter, herunder universitetsledelsen, forklarer lektor Per Stounbjerg, der er formand for det akademiske råd på Arts og var med i medarbejdergruppen omkring det nye medie.
Redaktionskomitéen er i øjeblikket ved at blive nedsat og kommer til at bestå af to VIP- og to TAP-repræsentanter, to studerende samt en ledelsesrepræsentant. Herudover deltager også den nye ansvarshavende redaktør for avisen. Medlemmerne af redaktionskomitéen indstilles blandt andet gennem de akademiske råd.

Håber på at samle alle
Det var tre studenterorganisa-
tioner, der i foråret foreslog en omlægning af UNIvers, og Thea Puggaard Frederiksen, der dengang var formand for Studenterrådet og deltog i forårets arbejdsgrupper, er i dag meget tilfreds med både processen og fremtidsudsigterne for den nye avis.
– Jeg glæder mig til, at den nye avis forhåbentlig kan være med til at samle os på Aarhus Universitet, på tværs af holdninger, fagligt fokus og geografisk spredning. Vi får nu muligheden for en helt frisk start, og det håber jeg, at alle vil opleve som meget positivt. Jeg synes, vi er kommet meget langt i forhold til vores ønsker for en ny avis, og jeg vil især fremhæve redaktionskomitéen som en af de helt store forbedringer i forhold til UNIvers, siger Thea Puggaard Frederiksen.
Hun roser derudover forårets proces og mener, den kunne danne præcedens for, hvordan man griber øvrige udviklingsarbejder an på universitetet.
– Der har ofte været en kritik af ledelsen på AU for ikke at være lydhøre eller åbne nok. Men i det her tilfælde har ledelsen virkelig sikret medinddragelse, og der har været højt til loftet, siger Thea Puggaard Frederiksen.