Aarhus Universitets segl

Find vej til andre underviseres gode idéer

I Undervisermetroen er det tilladt at stjæle kollegers gode idéer eller dele sine egne gode erfaringer som underviser med andre.

Undervisermetroens grafiske udtryk er bygget op efter de principper, man kender fra kort over metroer i alverdens storbyer. Foto: Lars Kruse

Vil du vide, hvordan man som underviser sparer tid ved at give mundtlig feedback til de studerende på en lydfil?
Eller er du specialevejleder, og vil du give nye specialestuderende mulighed for at hente inspiration fra andre gennem en specialebørs?
I så fald kan du finde inspiration på en af stationerne på undervisermetro.dk, der er en ny digital platform til deling af erfaringer mellem undervisere.
Undervisermetroen åbnede de første stationer på rutenettet i august i år, og ligesom tilfældet er i det københavnske metrobyggeri, så er der stadig en del stationer, der endnu ikke er helt færdigbyggede.
– Vi tager et kraftigt ryk i forhold til at lægge materiale ud på sitet her i efteråret, siger Lene Tortzen Bager, der i sin tid fik idéen til projektet, som hører under Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.

Stjæl, hvis du vil

Idéen med Undervisermetroen er, at alle skal kunne låne – eller stjæle, om man vil – andre underviseres idéer og gøre dem til sine egne, blot man husker at akkreditere ophavsmanden efter nogle fastlagte retningslinjer.
– Det er vigtigt at understrege, at Undervisermetroen er undervisernes eget forum. Bidragene er ikke udtænkt af pædagogiske eksperter, men derimod af andre undervisere, siger Lene Tortzen Bager.
Undervisermetroen er inspireret af  Studiemetroen, som er et ”metro-net” rettet mod studerende. Her kan de finde oplysninger om blandt andet opgaveskrivning og  litteratursøgning. Studiemetroen har eksisteret i ti år og har været et populært værktøj for studerende.
Ligesom Studiemetroen er Undervisermetroens grafiske udtryk bygget op efter de principper, man kender fra kort over metroer i alverdens storbyer: et edderkoppespind med en masse stationer, hvor hver af Undervisermetroens fire ruter repræsenterer de fire overordnede temaer undervisning, ressourcer, feedback og udvikling. Hver station repræsenterer et enkelt emne inden for temaet, og underviserne kan nemt overskue, hvilken station de skal klikke på for at komme hen til lige præcis det område, de søger inspiration indenfor.

Flere områder, flere universiteter

I første omgang er det kun undervisere på Arts, der er koblet på undervisermetroen, men tanken er, at metroen skal kunne udbredes til andre universitetsområder på AU og måske på sigt også indeholde bidrag fra andre universiteter.
– Det ligger nok et stykke tid ude i fremtiden, men det er bestemt et mål, vi arbejder hen imod, siger Lene Tortzen Bager.
Indtil videre bliver der stille og roligt fyldt indhold på Undervisermetroen. Bidragene kommer fra undervisere, der selv henvender sig til Lene Tortzen Bager og hendes kolleger, projektleder Lotte Rienecker og projektmedarbejder Peter Stray Jørgensen. I andre tilfælde får centret et tip fra en kollega til en underviser, der bruger en interessant metode. Endelig er centrets medarbejdere også selv udfarende i forhold til at prikke idérige undervisere på skulderen.
Lene Tortzen Bager har præsenteret Undervisermetroen på en international konference i Bangkok, og selv om man andre steder i verden kender til videndeling af undervisningsmetoder, så er Undervisermetroen alligevel unik.
– Andre steder er det ofte lange videnskabelige artikler om pædagogiske emner, der deles mellem undervisere, men det er nyt med en platform, der er styret af undervisernes egne bidrag, siger hun.
Lene Tortzen Bager håber, at andre initiativer omkring videndelingen mellem undervisere på AU også vil vække undervisernes interesse. Foreløbig har Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier taget initiativ til Ambassadørnetværk for undervisning (læs UNIvers nr. 11 2012), hvor 12 undervisere deler deres erfaringer. Desuden introducerer centret også det første Metroseminar den 5. december med titlen ”Undervisningsudvikling – Underviserudvikling?”, hvor Lene Tortzen Bager vil præsentere resultaterne af en interviewundersøgelse blandt entreprenørundervisere ved Arts.