Aarhus Universitets segl

Flere penge til AU IDEAS

De 260 ansøgere til AU IDEAS får senest i uge 51 svar på, om deres forskningsprojekt får midler fra AU IDEAS-puljen.

Professor Morten Kyndrup, formand for bedømmelsesudvalget, fortæller, at 45 af de 260 ansøgere får midler. Det er flere end først planlagt.
– Der var så mange kvalificerede ansøgninger, at bedømmelsesudvalget anmodede universitetsledelsen om at hæve rammen fra oprindeligt planlagte 50 millioner kroner til 78 millioner kroner, siger Morten Kyndrup.
De 45 udvalgte ansøgere er nogenlunde jævnt fordelt på de fire hovedområder, når man tager størrelse og ansøgertal i betragtning. Science and Technology modtager flest midler, mens Arts kommer ind på en andenplads. Business and Social Sciences og Health kommer lidt længere efter, og det skyldes ifølge Morten Kyndrup, at der var væsentligt færre ansøgere fra disse to hovedområder.
Morten Kyndrup understreger, at der var rigtig mange kvalificerede ansøgninger, men at bedømmelsesudvalget er gået efter de idéer, som var noget ud over det sædvanlige.
– Der var mange fine projekter, som dog ikke rummede en egentlig ny idé, siger han. 
Et eksempel på en visionær idé, som modtager midler, er Center for Cultural Epidemics, som antropologerne Lotte Meinert og Jens Seeberg fra Arts står bag. Centeret stiller det overordnede spørgsmål: Hvad er smitte egentlig? Centret vil undersøge, hvordan ikke-smitsomme sygdomme spredes.
Morten Kyndrup oplyser, at Aarhus Universitets Forskningsfond håber at kunne gentage opslaget AU IDEAS igen i 2013. Næste gang med mere specifikke ansøgningskriterier og dermed mere detaljerede instruktioner for, hvad bedømmelsen vil prioritere.