Aarhus Universitets segl

Første hold prodekaner på plads

Ni af de i alt 14 nye prodekaner på Aarhus Universitet er nu blevet ansat.

De ni nye prodekaner får ud over det store ansvar internt på de fire hovedområder også en særlig vigtig rolle i de tværgående fora, som bliver en del af universitetets nye struktur efter den faglige udviklingsproces.
Her skal de i selskab med blandt andre de fire dekaner være med til at udvikle universitetets overordnede strategier for uddannelse, forskning, talentpleje og videnudveksling.
De ni nyudnævnte prodekaner indtræder officielt i deres stillinger den 1. marts. De sidste fem prodekaner gør dem selskab senere på foråret.

De nye prodekaner er:


Arts
Prodekan for videnudveksling: Jan Ifversen, lektor, ph.d., Afdeling for Europastudier. Institutleder på Historie- og Områdestudier

Science and Technology
Prodekan for uddannelse:
Tom Vindbæk Madsen, lektor, lic.scient., Biologisk Institut. Studieleder for Biologi, Idræt, Molekylærbiologi og Molekylær medicin
Prodekan for talentpleje: Jes Madsen, professor, lic.scient. og institutleder, Institut for Fysik og Astronomi

Health Sciences
Prodekan for uddannelse: Berit Eika, professor, ph.d. og centerleder, Center for Medicinsk Uddannelse
Prodekan for talentpleje: Lise Wogensen Bach, professor MSO, dr.med., Forskningslaboratorium for Biokemisk Patologi, Klinisk Institut

Business and Social Sciences

Prodekan for uddannelse: Peder Østergaard, MSc, ph.d. og prodekan for uddannelse på Handelshøjskolen
Prodekan for forskning og talentpleje: Per Baltzer Over-gaard, professor, ph.d. og institutleder på Institut for Økonomi
Prodekan for videnudveksling: Frank Pedersen, lektor, cand. oecon. og studieleder for de erhvervsøkonomiske kandidatstudier, Handelshøjskolen.

Der skal ansættes yderligere fem prodekaner, og stillingsopslagene kan ses på au.dk