Aarhus Universitets segl

Fokus på det psykiske arbejdsmiljø

Landets universiteter samlet til møde om det psykiske arbejdsmiljø og mulighederne for benchmarking.

Mere viden om det psykiske arbejdsmiljø og ikke mindst viden om, hvad man kan gøre for at forbedre det, var det helt store trækplaster, da syv danske universiteter i sidste uge satte hinanden stævne til en konference om arbejdsmiljø.
– Allerede ved tilmeldingen var det helt tydeligt, at psykisk arbejdsmiljø er et emne, som interesserer rigtig mange, fortæller Anders K. Moestrup fra AU HR’s enhed for organisationsudvikling og arbejdsmiljø og en af arrangørerne.
Derfor var blandt andre professor i psykologi Bobby Zachariae fra AU inviteret til at holde et oplæg om stress på konferencen, der også tog emner som mobning og psykisk arbejdsmiljø i et forskningsmiljø op.
–Når man arbejder med viden, er arbejdet præget af grænseløshed, uendelige krav og uforudsigelighed. Teknologien gør det i princippet muligt at arbejde hele døgnet. Det er kun os selv, der sætter grænserne for vores produktivitet, og det er ofte yderst usikkert, om vores ansøgninger om forskningsbevillinger giver positivt resultat, fortalte Bobby Zachariae.
I forhold til fysisk arbejdsmiljø var det emner som ergonomi og sikkerhedskultur, der blev debatteret.

Arbejdet med APV varierer

Et af de vigtigste redskaber i universiteternes arbejde med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er arbejdspladsvurderingerne eller APV’erne, som de kaldes.
På konferencen blev hvert universitet bedt om at levere en speedstatus på deres arbejde med APV’erne. Og måden, det gribes an på, varierer meget. Nogle universiteter har overdraget opgaven til eksterne analysevirksomheder, mens andre selv står for undersøgelsen og involverer medarbejderne i processen. Det sidste gælder blandt andet for AU's kommende APV for psykisk arbejdsmiljø.

Benchmarking på tværs

Det gav anledning til spørgsmål om, hvorvidt man ikke i højere grad skulle standardisere APV’erne eller dele af dem for at give mulighed for benchmarking på tværs af universiteterne. DTU’s repræsentant Lene Hjerrild er åben for idéen.
– Vi kan godt holde fast i vores individuelle variationer og samtidig have en blok med standardiserede spørgsmål, som giver mulighed for at sammenligne, mener hun.
Anders K. Moestrup er ikke enig.  
– På Aarhus Universitet har vi netop fravalgt den model, som andre universiteter baserer deres APV og trivselsundersøgelse på, og vi har netop gjort meget ud af at inddrage medarbejderne, så de støtter op om processen. Det er ikke let at lave et skema, der passer til alle institutioner, for det er meget komplekst at måle både fysisk og psykisk arbejdsmiljø, sagde han på konferencen.