Aarhus Universitets segl

Folkesundhed på syv adresser

Der skal være endnu mere fokus på tværfagligheden, siger leder af det ny Institut for Folkesundhed.

Måske vi skulle anskaffe nogle institutcykler, siger Søren K. Kjærgaard, der står i spidsen for Institut for Folkesundhed, hvor geografien er en af de udfordringer, som skal overvindes. Foto: Lars Kruse

Da forårets institutfusioner faldt på plads blev Institut for Idræt en del af et nyt institut for Folkesundhed på Health i stedet for en fortsat fremtid på Science and Technology. Det skete til medarbejdernes store overraskelse og vrede, da de slet ikke var orienteret om, at den mulighed var i spil.
Nu har bølgerne lagt sig, medicin- og idrætsforskere har haft den første sondering af mulighederne for samarbejde, og med input i første omgang fra instituttets seniorforskere arbejder institutleder Søren K. Kjærgaard videre med den kommende struktur.
For ham er udfordringen af få endnu mere fokus på den tværfaglighed, der i forvejen præger forskningen i folkesundhed og idræt.
Og så er der de logistiske øvelser, som er forbundet med at have seks-syv adresser i Aarhus.
– Det ville være optimalt at få aktiviteterne samlet i et hus, lyder det fra manden, der står i spidsen for de næsten 300 ansatte på instituttet.

Viderefører profil

Geografien er dog ikke afgørende for, at Søren K. Kjærgaard i sin organisationsplan opererer med viceinstitutledere til AU-strategiområder, sektionsledere til fagområder og forskningsledere til tværfaglige forskergrupperinger.
Derfor indgår det i overvejelserne, at idræt får en sektionsleder. Søren K. Kjærgaard understreger også, at idræt skal videreføre den idrætssociologiske-humanistiske profil og den fysiologisk orienterede profil, som er opbygget gennem årene.
– Og så ser jeg det som en væsentlig gevinst, at andre ekspertiser nu kan tilføjes, når vi skal ud at lave projekter sammen med kommuner og andre partnere eller søge eksterne midler. Jeg ser gode muligheder for samlet at kunne melde stærkere projekter ud, siger Søren K. Kjærgaard. Han peger bl.a. på et tema om fysisk aktivitet og sundhedsfremme, som fakultetet også støtter.