Aarhus Universitets segl

Fremtidens humanist har en klar profil

Søges: Mere erhvervsparate humanistiske kandidater. Haves: Humanister med stærk arbejdsmarkedsrettet profil.

Hvordan orienterer vi vores uddannelser mere mod arbejdsmarkedet? Sådan lød et af de overordnede spørgsmål på konferencen. Over 160 var mødt op for at drøfte fremtidens humanistiske uddannelser på en konference arrangeret af Videnskabsministeriet i samarbejde med de humanistiske fakulteter i Danmark.

-Vi har brug for mere erhvervs-parate kandidater, lød et af budskaberne fra videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen på konferencen ”Fremtidens humanistiske uddannelser”, der blev afholdt i aulaen på Aarhus Universitet den 21. marts.
–De seneste beskæftigelsestal viser en positiv tendens for nyuddannedes ledighed. Ledigheden er faldet markant, men samlet set ser arbejdsløshedsstatistikken stadig dårligst ud for de humanistiske kandidater. Afstanden fra kandidat til karriere kan være lidt for lang for mange humanister, fremhævede videnskabsministeren som en af de centrale udfordringer på konferencen.

Valg mellem fem profiler

På konferencen blev et af svarene på den udfordring også præsenteret: de nye profilfag på de humanistiske uddannelser på Arts, der er placeret på 3. semester af alle kandidatuddannelser og bliver udbudt første gang i efterårssemestret 2012.
–Med profilfagene ønsker vi, at de studerende kommer til at arbejde med deres fag og kompetencer i en praksissammenhæng, og på den måde både øge kompetence- og jobbevidstheden og bidrage til en bedre overgang til arbejdsmarkedet for humanistiske dimittender, fortalte prodekan for uddannelser Arne Kjær.
For eksempel tilbydes en underviserprofil til studerende, der sigter mod et job i undervisningssektoren. En fuld underviserprofil består af 30 ECTS, herunder fagdidaktik, underviserpraktik og didaktiske valgfag.
Så for fremtiden kan studievejledersamtalen om karrieredrømme starte sådan her:
–På hvilket arbejdsmarked vil du gerne bruge din uddannelse, eller i relation til hvilke typer af job vil du gerne bruge din faglighed? Hvis du vil besætte stillinger inden for HR, projektledelse og iværksætteri, bør du vælge Organisation, entrepreneurship og design. Hvis du for eksempel går efter et job i konsulentbranchen, fordi du interesserer dig for evaluering, analyse, dataindsamling og forskning, skal du vælge Undersøgelsesdesign.
På Arts udbydes profilfag inden for fem tematiske profiler. Profilfagene skal på én gang sikre de studerende et bedre fodfæste i erhvervslivet og mindske afstanden mellem studietiden og den efterfølgende erhvervskarriere.


 

Profilfag er:

  • tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag til kandidatstuderende på de humanistiske uddannelser på Arts
  • Placeret på 3. semester af alle kandidatuddannelser

Formål:

  • at sikre arbejdsmarkedsorientering på kandidatuddannelsen
  • at styrke tværfaglige kompetencer
  • at tilbyde mere og ny undervisning til de studerende på tværs af uddannelserne

Læs mere om profilfagene på: humaniora.au.dk/uddannelse/undervis/profilfag