Aarhus Universitets segl

Frivillige eller obligatoriske didaktikkurser?

Det er op til den enkelte ph.d.-skole at vedtage, om didaktikkurser skal være obligatoriske for dens forskerstuderende. UNIvers har snakket med formanden for de ph.d.-studerende og lederne af universitetets fire ph.d.-skoler for at høre deres meninger om kurserne i formidling.

Camilla Bjarnøe Jensen, formand for ph.d.-foreningen AUPA

Kvaliteten er vigtigst

Både på tværs og inden for de fire hovedområder er der stor forskel på omfanget og typen af formidling, de ph.d.-studerende skal levere gennem deres uddannelse. Det vigtigste er derfor, at de udbudte kurser er på et tilstrækkelig højt niveau, så de tilfredsstiller behovet hos de
ph.d.-studerende, uanset om de er 'nye' formidlere eller har noget erfaring med i bagagen.

Formidling er ikke noget, man per automatik kan. Det er noget, man lærer. Formålet med kurserne skal være at få fyldt de ph.d.-studerendes værktøjskasser op med endnu flere formidlingsredskaber.


Lise Wogensen, Health

Umiddelbart ingen udsigt til obligatoriske formidlingskurser

Det er meget forskelligt, hvor meget ph.d.-studerende hos os underviser, og det er heller ikke alle, der efter deres ph.d. kommer til at stå i en undervisningssituation. Derfor behøver undervisningskurserne heller ikke at være obligatoriske.

Man skal huske på, at en ph.d.-studerende også skal profilere sig i forhold til sin fremtidige karriere, og hvis der er større behov for andre kurser, så skal vedkommende ikke bruge ECTS på et formidlingskursus, som han/hun ikke får brug for fremover. Når det er sagt, skal man selvfølgelig sikre sig, at hvert hovedområde har et tilbud, som henvender sig til dem, der gerne vil løfte undervisningsbyrden, og som efterspørger redskaber hertil. 

Vi vurderer hele tiden vores kursustilbud, og der er allerede kurser, hvor der indgår noget formidling.

Det er en balance mellem det obligatoriske og det valgfrie. Den har vi nok ikke fundet hos os endnu, men det er noget, vi vil arbejde på fremover.

Per Baltzer Overgaard, BSS

Flere obligatoriske didaktikelementer i fremtiden

Som det ser ud nu, er didaktikkurser ikke obligatoriske hos os. Det er noget, vi arbejder på. Vi er endnu ikke parate til semester efter semester at levere kurser med den rette volumen og kvalitet. Derfor kan vi ikke være så firkantede omkring det her endnu.

Den gamle model med, ”nu sætter vi dem ud og undervise, og så lærer de det nok,” den holder ikke helt vand. Man kan ikke bare antage, at ph.d.ere har et naturgivet talent for at undervise. 
I fremtiden vil der komme et krav om et minimum af formel træning i didaktik, før man første gang træder ind i en stor undervisningssammenhæng. Det er hævet over enhver tvivl.

Folk med god kernefaglig tyngde har et stort underviserpotentiale, men det handler også meget om at lære at organisere ting og om at kommunikere med folk, der er et helt andet sted end en selv rent fagligt. Man skal lære at finde de studerende der, hvor de er, og ikke der, hvor man kunne tænke sig, at de var.

Jes Madsen, ST

Ikke alle studerende underviser

Bekendtgørelsen siger, at vi skal tilbyde de studerende kurser og vejledning i undervisning, og det gør vi også. Vi opfordrer de studerende til at følge dem, og det gør en stor del af de studerende også, men ikke alle.

Indtil videre har vi besluttet, at det skal være et tilbud og ikke være obligatorisk. Det hænger sammen med mange ting. Vi har en meget forskelligartet skare af studerende, og det er meget forskelligt, hvad de er involveret i af formidling og undervisning, så der er ikke et one size fits all-kursus. På nogle fag er mange studerende involveret i undervisning som instruktorer og lignende, mens der på andre fag næsten ingen er af den slags.

Et andet aspekt er, at jo mere man gør obligatorisk, jo mindre mulighed er der for, at de studerende selv kan stykke et relevant kursusprogram sammen og få plads til kurser, som måtte være endnu mere relevante for deres uddannelser. Derfor er der ikke planer om at gøre didaktikkurserne obligatoriske.

Johnny Laursen, Arts

Kurser skal ruste ph.d.ere til at undervise

Vi har som en af de allerførste opgaver ph.d.-skolen at udforme en politik på dette område. Min forventning er, at vi gør et kursus i universitetsundervisning obligatorisk for alle nye ph.d.-studerende med undervisningsopgaver.

Det er vigtigt, at ph.d.-studerende ikke bliver kastet ud i undervisningsopgaver uden at have fået støtte til det. At være ph.d.-studerende er i forvejen en stor udfordring, for man skal jo vise faglige resultater. Det kan i sig selv være stressende. Hvis der oven i købet kommer nogle opgaver, som man føler et stort ansvar for og ikke er blevet rustet til at løfte, så kan det jo skabe en svær arbejdssituation.

Min forventning er, at de studerende vil se det her som en hjælp. Det er i hvert fald sådan, det er tænkt. Alle ph.d.-studerende kan lære noget af et kursus i universitetsundervisning. Det er udgangspunktet. Hvis der findes naturtalenter inden for undervisning, kan man jo håbe på, at de vil dele deres kompetencer med de andre kursusdeltagere.