Aarhus Universitets segl

Haves: Penge. Ønskes: Interdisciplinære centre

Universitetsledelsen efterlyser idéer til nye centre på tværs af hovedområderne.

– Der foregår jo allerede rigtig meget forskning på tværs af hovedområderne i dag, men med den nye tværgående struktur og de nye midler, håber vi, at forskerne vil opleve det som meget lettere at komme videre med samarbejdet, siger dekan for Science and Technology, Brian Bech Nielsen. Foto: Lars Kruse.

Forskere, der har en rigtig god idé, til et interdisciplinært center, kan nu søge om støtte på op til 25 millioner kroner i en fem-årig periode.
– Der foregår jo allerede rigtig meget forskning på tværs af hovedområderne i dag, men med den nye tværgående struktur og de nye midler håber vi, at forskerne vil opleve det som meget lettere at komme videre med samarbejdet. Målet er interdisciplinær forskning, der er helt oppe i den internationale top, siger dekan for Science and Technology Brian Bech Nielsen, der samtidig er leder af det tværgående bånd forskning.
Universitetsledelsen har allerede udpeget seks mulige centre, som under ledelse af en tovholder skal i gang med at lave en mere detaljeret idéskitse, før en endelig ansøgning sendes ind til bedømmelse. Både hos universitetsledelsen, men også hos et internationalt bedømmelsesudvalg.
Det er samme proces, der venter forude for yderligere to til fire centre, som universitetsledelsen nu efterlyser forslag til.

Evalueres efter fem år

– Kriterierne er, at der som minimum er to hovedområder involveret i forskningen. Og så kræver centertanken selvfølgelig også en meget stærk central forskerprofil, der både er på et højt internationalt niveau, og som har stærke lederegenskaber, forklarer Brian Bech Nielsen.
Han henviser til MindLab og iNANO som klare forbilleder og ser meget gerne, at der på sigt også udvikles særlige uddannelser i tilknytning til nogle af de interdisciplinære centre.
– Efter en periode på fem år evaluerer vi centrene, og hvis det er gået rigtig godt, kan vi forlænge i op til fem år mere. Og hvis det viser sig, at centrene vokser til meget store enheder og huser spændende forskning med masser af synergieffekter, ja, så kan det måske endda give mening at lave centret om til et institut på sigt. Men det kan også være, at de fem år var nok, siger Brian Bech Nielsen.
Det er tanken, at man som forsker stadig er ansat på et institut, mens man deltager i centret, og man har stadig undervisningsforpligtelse ved siden af forskningen.


ORIGINAL FORSKNINGSIDÉ?

Der er deadline for indsendelse af forslag den 5. oktober 2011, og forslagene skal sendes til:
skl@adm.au.dk