Aarhus Universitets segl

Hvad blev der af dekanerne?

De tidligere dekaner på Aarhus Universitet er nu ansat som bl.a. rådgivere og centerledere.

Som bekendt fortsatte kun en af lederne på de tidligere ni hovedområder på Aarhus Universitet som dekan på det omorganiserede Aarhus Universitet, nemlig Svend Hylleberg, der står i spidsen for det nye fakultet Aarhus School of Business and Social Sciences.

Efter dekanperioden på det tidligere naturvidenskabelige fakultet er Erik Meineche Schmidt tiltrådt som chefrådgiver med det kommende Science City som særlig arbejdsopgave. Bodil Due er nu særlig rådgiver for universitets-ledelsen inden for blandt andet HR efter at være fratrådt dekanposten på Det Humanistiske Fakultet, og Carsten Riis fra det tidligere Teologiske Fakultet er særlig rådgiver for universitetsledelsen inden for blandt andet ranking og bibliometri.

Danmarks Pædagogiske Universitetsskoles tidligere dekan Lars Qvortrup er i dag direktør for det nyetablerede Center for Vidensteori og Videnspolitik, og tidligere dekan for ASB, Børge Obel, står nu i spidsen for det nyindviede Interdisciplinary Centre for Organizational Architecture (ICOA). Hos Danmarks Miljøundersøgelser, der nu er en del af Aarhus Faculty of Science and Technology, er Henrik Sandbech fortsat direktør.

Tidligere dekan Just Jensen fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet er tiltrådt som professor med særlige opgaver i kvantitativ genetik på Institut for Genetik og Bioteknologi, og Søren Mogensen fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er tilbage som professor ved Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi.

 

Bodil Due, tidl. dekan
på Det Humanistiske Fakultet

Børge Obel, tidl. dekan
på Handelshøjskolen

Carsten Riis, tidl. dekan
på Det Teologiske Fakultet

Erik Meiniche Schmidt, tidl. dekan
på Det Naturvidenskabelige Fakultet

Henrik Sandbech, direktør på
Danmarks Miljøundersøgelser

Just Jensen, tidl. dekan på Det
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet


Lars Qvortrup, tidl. dekan på Danmarks
Pædagogiske Universitetsskole

Søren Mogensen, tidl. dekan på Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet