Aarhus Universitets segl

Interne nyheder på en ny måde

Når UNIvers lukker og slukker er det også startskuddet til en ny og anderledes prioritering af de interne webnyheder til medarbejdere og studerende.

Det skal være nemmere at finde og få de informationer på universitetets hjemmeside, man har brug for som ansat eller studerende. Samtidig skal nye arbejdsgange bag kulissen gøre det nemmere for de mange, der hver dag opdaterer universitetets hjemmesider. Det er målet med et nyt webprojekt, der lige nu er ved at blive prøvet af på Health og formentlig i løbet af maj og juni skal spredes på hele universitetet.  
– Vi prøver at lave en mere målrettet distribution af nyheder og vigtige meddelelser, så man som medarbejdere og studerende i højere grad kun får den information, der er relevant, fortæller Steffen Longfors, der er funktionschef for Digital i AU Kommunikation.

Skal kun have det relevante

En vigtig del af arbejdet er at adskille nyheder i såkaldt need to know, som for eksempel kan være vigtige administrative meddelelser, og nice to know som kan være alt fra forskningsformidling til kapsejlads og bevillingsnyheder. Den adskillelse skal gøre det nemmere at finde det væsentlige på universitetets hjemmesider.
– Kernen i det nye projekt bliver studenter- og medarbejderportalerne på institutterne og studierne. Det er her, man fremover skal holde øje. Men fordi både studerende og medarbejdere kan være tilknyttet flere studier, institutter og hovedområder, bliver der samtidig mulighed for at sammensætte sine egne nyheds- og meddelelseslister, hvor man vælger, hvad man gerne vil modtage information om, siger han.
Vil man have et samlet overblik over alle nyhederne, kan man besøge det såkaldte Newsroom, der bliver den centrale nyhedsside for hele universitetet.
– Målet er både at give folk mulighed for at orientere sig i det, der er nødvendigt for at de kan løse deres daglige opgaver, og en mulighed for at tage en tur op i helikopteren og orientere sig om det, der bredt foregår på hele universitetet. Begge dele skulle gerne blive lidt nemmere med den nye måde at distribuere nyheder på, siger Steffen Longfors.  

Den nye måde at distribuere nyheder på er lige nu ved at blive testet og udviklet i et samarbejde med Health, der også har bidraget til finansieringen. Resten af universitetet kan regne med, at det nye web bliver rullet ud i løbet af maj og juni 2013.