Aarhus Universitets segl

Kig efter kollegaen

AU HR får ikke markant flere henvendelser end normalt fra alvorligt stressede medarbejdere, selvom mange lige nu skal vænne sig til nye rammer. Alligevel anbefaler den fungerende vicedirektør for AU HR, at man holder godt øje med, om kollegerne har brug for hjælp.

Nye kolleger, nye opgaver, ny organisation. For mange medarbejdere har foråret og efteråret 2011 absolut ikke været ”business as usual”. Alligevel har det ikke ført til stigende sygefravær og stormløb på universitetets tilbud om for eksempel psykologbistand til stressede medarbejdere, siger fungerende vicedirektør for AU HR Christina Breddam.
– Billedet varierer fra sted til sted, men generelt er antallet af stressede ikke steget voldsomt. Det er heldigvis stadig et begrænset antal, der får brug for den slags hjælp. Det er samtidig vigtigt for mig at få sagt, at jeg på ingen måde forklejner alvoren for dem, der får det rigtig svært. Vi er i en periode med store forandringer, og det er fuldstændigt menneskeligt at blive ramt af usikkerhed, siger hun.

En vigtig lille gruppe

Christina Breddam forklarer, at forandringsprocesser kræver, at ledelsen er særlig opmærksom, hvis stress og dårlig trivsel skal forebygges. Derfor afholder HR i øjeblikket et fælles udviklingsforløb for administrative ledere og medarbejdere for blandt andet at give redskaber til at håndtere usikkerheden og ikke mindst i fællesskab at udvikle den fremtidige organisation.
– Når vi taler med medarbejderne om, hvordan de forholder sig til forandringerne, deler de sig groft sagt i tre grupper. Den første gruppe ser forandringerne som noget positivt, der giver dem muligheder for blandt andet at blive forfremmet eller få nye opgaver. Den anden gruppe tænker: ”Det er noget udfordrende at finde sig selv i det her, men nu må vi jo se.”  Så er der en lille, men vigtig, tredje gruppe, som bliver meget påvirket og har det rigtig svært. Hvis man for eksempel i forvejen føler sig presset og derfor er i en sårbar situation, kan det være meget vanskeligt også at skulle håndtere store forandringer, siger hun.