Aarhus Universitets segl

Lån et klogt hoved

AU OutReach står bag nyt samarbejde mellem forskere og virksomheder i Region Midtjylland.

Som universitet har vi en forpligtelse til at få vores viden ud i samfundet, siger projektleder Line Schack Holtet. Foto: Lars Kruse | AU-foto

Hvordan lyder det at blive frikøbt fra sin AU-forskning i en periode og i stedet samarbejde med en virksomhed, der har brug for netop den viden?
Forhåbentlig som et spændende tilbud, for det er idéen bag et nyt projekt, hvor små og mellemstore virksomheder i regionen får hjælp til et vidensløft gennem et samarbejde med en forsker. Ordningen hedder Genvej til Ny Viden og har AU OutReach som bindeled og koordinator.
– Som universitet har vi jo en forpligtelse til at få vores viden ud i samfundet, og her er en partner, der har brug for ny viden. Mange af de mindre virksomheder savner for eksempel bud på en mere langsigtet, strategisk indsats, der kan hjælpe dem i fremtidens konkurrence, fortæller projektleder Line Schack Holtet.

Bruger eksisterende forskning

Genvej til Ny Viden har fået støtte fra EU og Region Midtjylland, og AU OutReach håber på interesse fra forskere inden for alle fag.
– Forskerne skal ikke lave ny forskning for virksomheden. Men de skal bruge deres viden i en ny sammenhæng, forklarer Line Schack Holtet, der også kan fortælle, at en del virksomheder allerede har henvendt sig for at høre mere om ordningen.
Line Schack Holtet fremhæver især forskernes tilgang eller metode som en af de kvaliteter, virksomhederne kan lære noget af.
– Forskere er rigtig gode til at stille de rigtige spørgsmål og finde frem til, hvilken viden der er rele-vant i forhold til opgaven. Så mon ikke der bliver en del tværfagligt forskningssamarbejde også, siger Line Schack Holtet.

Vil gerne gøre en forskel

Ole Green er forskningsleder ved Science and Technology og forsker i automatiseringsteknikker til landbruget. Han har været med i en følgegruppe, der er kommet med løbende input til det nye projekt. For ham at se er Genvej til Ny Viden en oplagt mulighed for at se sin forskning blive brugt til noget helt konkret, og han har selv været med i mange forskningsprojekter med en tilknytning til erhvervslivet.
– Jeg synes, det giver mig rigtig meget at se, at jeg kan gøre en forskel med det, jeg forsker i. At der er nogen, der har et reelt behov for lige præcis min viden, det er en stor tilfredsstillelse, siger Ole Green.
Han er ikke så betænkelig ved spørgsmålet om, hvordan det ser ud med forskerens forskningsfrihed, når han eller hun bliver koblet sammen med en virksomhed.
– I forvejen er det jo oftest enten den politiske dagsorden eller erhvervslivets behov, der er afgørende for, hvad vi forsker i. Og hvis en virksomhed henvender sig til mig lige netop på grund af det, jeg forsker i, så er det jo stadig min grundforskning, der er genstand for deres henvendelse.